Jean Monnet kriterleri

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB kaynaklarından 2007-2008 akademik yılı için verilecek Jean Monnet Burslarına ilişkin kriterler belirlendi.

ANKARA - Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB kaynaklarından 2007-2008 akademik yılı için verilecek Jean Monnet Burslarına ilişkin kriterler belirlendi. Başvuru için adayların daire başkanı ve daha alt kademelerde çalışıyor olmaları, yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 2.5 veya 100 üzerinden en az 63 not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, yabancı dillerde de belli sertifikalara sahip olmaları isteniyor. Burs için başvurular, 19 Mart'a kadar Jean Monnet Yerleştirme Ajansı'na yapılabilecek.