Jet hâkimin rekoru

Beyoğlu İcra Tetkik Mercii Hâkimi Nazan Akçay, aynı gün beş saat içerisinde 5 bin 500 davaya baktı.

İSTANBUL - Beyoğlu İcra Tetkik Mercii Hâkimi Nazan Akçay, aynı gün beş saat içerisinde 5 bin 500 davaya baktı. Akçay, iki binin üzerinde davayı da karara bağ-layarak, davalıları cezalandırdı. 2 bin kişiye 10'ar gün hapis cezası veren Nazan Akçay, ortalama dokuz saniyede bir davayı karara bağladı ya da başka bir deyişle 3.2 saniyede bir işlem yaptı.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. avukatları, borçlarını ödemeyen cep telefonu aboneleriyle ilgili başlattıkları icra takibi kapsamında, yasal süresi içinde mal beyanında bulunmayanlar hakkında dava açtı. Beyoğlu İcra Tetkik Mercii Hâkimliği'nin yoğunluğu, icra tetkik merciindeki davaların bir yıl içerisinde açılıp, 1.5 yıllık sürede karara bağlanmasını öngören zamanaşımı sınırlamasının sonuna gelinmesi nedeniyle bir anda arttı. Yasal süre sınırına uyulması amacıyla haklarında dava açılan cep telefonu kullanıcılarından 5 bin 500'ünün duruşmasının 1 Ağustos 2001 Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.
5 saatlik maraton
Büyük çoğunluğu dosya üzerinden yapılan duruşmalarda, hâkim Nazan Akçay, önceki gün saat 09.00'dan 14.00'e kadar, toplam 5 bin 500 davaya bakıp dosyalar hakkında işlem yaptı. Duruşma dosyasına eklenip incelenmesi gereken icra dosyaları bulunamayan, borca itiraz eden, dosyalarında eksik evrakı olan ve nüfus kayıtları elde edilemeyen davalıların duruşmaları iki ay sonraya bırakıldı. Mahkemede, dosyası tamamlanmış 2 binin üzerindeki davalı hakkında karar çıktı.
Hâkim Akçay, 2 binin üzerindeki davalıyı,
İcra İflas Kanunu' nun 337. maddesi gereğince 10'ar günlük hapis cezasına çarptırdı. Böylece Akçay, rekor sayılabilecek
bir hızla, duruşma salonunda bulunduğu beş saat boyunca, ortalama her 9 saniyede bir mahkûmiyet kararı vermiş oldu.
Hapis cezasına çarptırılan cep telefonu kullanıcısı davalılar hakkındaki hüküm, tebliğinden itibaren 7 günlük temyiz süresinde başvuru yapılmaması halinde kesinleşecek. Davalılar, haklarındaki hüküm kesinleşse dahi, cezaevine girinceye kadar borçlarını öderse hapse girmeyecek.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. vekili avukat Durşen Soysal, aynı gün 5 bin 500 davaya bakmanın kendileri için de yorucu olduğunu fakat, içinde bulundukları koşullar ve yasal zorunluluklar nedeniyle başka bir seçenekleri bulunmadığını söyledi.