Kadın çalışıp kazanıyor ama...

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 80 il, 700 yerleşim yeri ve 10 bin 836 hane üzerinde gerçekleştirilen 'Türkiye Nüfus Araştırması 2003'...

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 80 il, 700 yerleşim yeri ve 10 bin 836 hane üzerinde gerçekleştirilen 'Türkiye Nüfus Araştırması 2003', çalışan kadının kazandığı parayı kendi kararıyla harcayamadığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, kadınların yüzde 38'i kazancının kullanımına kendileri, yarısı ise kocaları veya diğer kişilerle birlikte karar veriyor. Kadınların yüzde 10'unun kazandığı parayı kullanma konusunda hiç söz hakkı yok. Bağımsız karar verme oranı ileri yaştaki kadınlarda yüksek çıkarken, 15-19 yaş grubundaki kadınların yüzde 26'sının bu konuda hiçbir söz hakkı bulunmadığı dikkati çekiyor. Lise ve daha fazla eğitimi olan kadınların küçük bir oranı kazançlarının kullanımına ilişkin kararda söz hakkına sahip olmadıklarını belirtirken yüzde 63'ü bu tür kararları eşleri veya yakınlarıyla aldığını bildirdi.
Az kazanan daha bağımsız
80 ilde yapılan araştırmada, kadının kazancının hane halkı masraflarına önemli katkısının olmadığı durumlarda, kazancın kullanımında bağımsız karar verebilme oranının yüzde 56'yla ülke ortalamasından yüksek olduğu görüldü. Kadının kazancının hane halkı ihtiyaçlarının tamamını karşıladığı durumlarda kazancın nasıl kullanılacağına ilişkin kararı kocasıyla verenlerin oranı yüzde 55'le yüksek çıktı. Bu kadınların yüzde 9'unda kararı kocalar, yüzde 6'sında diğer kişiler veriyor.