Kadın eğitim dışı

Türkiye'de kadınların yüzde 21.8'i ya hiç okula gitmemiş veya ilköğretimden terk. Yüzde 53.7'si 5 yıllık eğitimi bitirmiş. Yüzde 17'si lise ve üniversite mezunu.

İSTANBUL - 'Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nda kadınların yüzde 21.8'inin hiç okula gitmediği veya ilkokul eğitimini tamamlayamadığı belirlendi. Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü'nce 'nüfus yapısı, yaş, sağlık hizmetlerinin kullanımı, kadın ve çocuk sağlığı düzeyi, bebek ölümlülüğü gibi bazı sağlık göstergeleri'ne ilişkin beş yılda bir hazırlanan 'Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nın 2003 yılı ön raporuna göre, Türkiye'de kadınların eğitimsizliği sorun olmaya devam ediyor.
Batı daha kalabalık
Söz konusu rapor uyarınca, Türkiye nüfusunun yüzde 68.2'si kentlerde, yüzde 31.8'i kırsal yerleşim yerlerinde bulunuyor. Yurdun batı bölgesi yüzde 38 ile nüfusu en çok, kuzey bölgesi ise yüzde 7 ile en az nüfus barındıran yerler olurken, Türkiye nüfusunun yüzde 17'si İstanbul, yüzde 10'u da GAP bölgesinde yaşıyor. Yapılan araştırmada elde edilen veriler, Türkiye'de kadınların özellikle eğitim sorunlarını da göz önüne seriyor.
'Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre, kadınların azımsanmayacak bir bölümü olan yüzde 21.8'i hiç okula gitmemiş veya ilkokul eğitimini tamamlayamamış. Kadınların çoğunluğunu oluşturan yüzde 53.7'si de 5 yıllık ilkokul eğitimi alırken, yüzde 7.4'ü ortaokulu bitirememiş ve sadece yüzde 17'si lise ile üniversiteyi bitirmiş.
Doğuda çocuk sorunu
Söz konusu araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de, doğurganlık hızının bölgelere göre incelenmesinde ortaya çıkıyor. Kadınların doğurduğu ortalama çocuk sayısı Türkiye genelinde düşerken, Doğu Anadolu'da bu sayı Türkiye ortalamasının 1980'lerdeki düzeyini koruyor ve bir kadının doğurduğu çocuk sayısı 3.65'i buluyor. İstanbul'da bu sayı 1.83 olarak belirlenirken, GAP bölgesinde ise sayı 4.19 düzeyinde.