Kadın evlendiğinde bakire olmalı

Nüfus-sağlık araştırması
ANKARA - Kadınların yüzde 80’i ‘evlenirken bakirelik şart’ derken, yüzde 69.4’ü kadının eşinden izin almadan istediği yere gidebileceğini düşünüyor.
Kadınların toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarını daha iyi anlamak amacıyla, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması- 2008’de görüşülen kadınlara, ev içinde, sosyal ve politik hayatta kadınların rolleri ile kız ve erkek çocukların eğitimine ilişkin olarak belirtilen ifadelere katılıp katılmadıkları soruldu. 

* Türkiye genelinde 7 bin 405 kadına uygulanan ankette, kadınların yüzde 80’i ‘kadınlar evlendiklerinde bakire olmalıdır’, yüzde 41’i ‘kadın eşiyle aynı fikirde değilse bile tartışmamalıdır’ ifadelerine genel olarak katıldıklarını belirtti.

‘Erkekler daha akıllıdır’
* Kadınların yüzde 12.3’ü, ‘Erkek çocuğun eğitimli olması kız çocuğun eğitimli olmasından her zaman daha iyidir’, yüzde 15.3’ü ‘Erkekler kadınlardan daha akıllıdır’, yüzde 41’i ‘Kadın eşiyle aynı fikirde değilse bile tartışmamalıdır’ ve yüzde 17.2’si ‘Ailede önemli kararlar sadece ailenin erkekleri tarafından alınmalıdır’ ifadelerine katıldıklarını belirtti.

* Ayrıca kadınların yüzde 69.4’ü ‘Kadınlar izinsiz bir yere gitmemeli’ görüşüne katılmadığını belirtti. Kadınların yüzde 32.7’si ‘Erkek ev işleri yapmalı’, yüzde 20.4’ü ‘Daha çok kadın politikacı olmalı’ ve yüzde 8.1’i ‘Kadınlar çalışmamalı’ görüşlerine katılmadı. (anka)