Kadın yargıca dayak Yargıtay'ı öfkelendirdi

Yargıtay Birinci Başkanvekili Osman Şirin, hırsızlıktan tutuklu sanığı tahliye etmeyince sanığın kardeşince darp edilen Küçükçekmece 8. Ceza Mahkemesi hâkimi İnsaf Gündüz'e destek verirken, halkın duyarsızlığına sitem etti.

ANKARA - Yargıtay Birinci Başkanvekili Osman Şirin, hırsızlıktan tutuklu sanığı tahliye etmeyince sanığın kardeşince darp edilen Küçükçekmece 8. Ceza Mahkemesi hâkimi İnsaf Gündüz'e destek verirken, halkın duyarsızlığına sitem etti. Yargıtay Birinci Başkanlığı adına açıklama yapan Şirin, özetle şu görüşleri dile getirdi:
"Yargıç yürüttüğü yargı görevi nedeniyle saldırıya uğrayabiliyor ve bu hal toplum katmanlarını tepkiye, nefrete ve karşı tavır almaya sevk etmiyor. Ülkede yaşayanların tümünün kişisel emniyetinden ciddi endişelere düşeceğinin, bireysel korunma yöntemleri arama eğilimleri göstereceğinin ve bu halin giderek toplumsal kargaşaya neden olacağının bilinip sorgulanması zaruretini yüce toplumun değer yargısına tevdi ediyoruz. Bayan yargıca görevi süresince ve görevinden dolayı fiili ve sözlü saldırıda bulunabilme düzeysizliğine inilebilmesinin tepki ve nefretle ayıplanması gerektiğini tüm üstün değer sahiplerinin takdirine sunuyor, bu düzeysiz saldırının, yargı erkine yönelik haksız yorumların son zamanlarda ivme kazanmasından güç aldığının kavranmasını istiyoruz.
Grev iması mı?
Alışılmışın dışında bir serzeniş yöntemi seçişimizin, bugüne dek sergilenen alışılmış anlatım biçimleriyle sonuca varamamaktan doğduğunu, artık Yargı Erki'nin alışılanın dışına çıkmaktan başka çaresi kalmadığının iyi okunmasında zaruret bulunduğunu, altını çizerek kamunun takdirine sunuyor, meslektaşımızın bir an önce görevine dönmesini temenni ediyoruz."