Kadına 'koşullu' destek

Kadın konukevlerine, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan ya da uyuşturucu madde ve alkol alışkanlığı bulunan kadınlar alınmayacak

ANKARA - Kadın konukevlerine, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan ya da uyuşturucu madde ve alkol alışkanlığı bulunan kadınlar alınmayacak. Kadın konukevleri, kadın ve çocuklarının ihmal ve istismarı halinde kapatılabilecek.
Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi sırasında, varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabileceği kadın konukevlerinin açılış, hizmet, işleyiş ve denetim esaslarını düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereği düzenlenen yönetmelik şöyle:

 • Kuruluş açmak isteyen özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları, açılış işlemleri için temsilci ya da kuruluşun açılması ve işletilmesinden sorumlu bir yönetici belirleyip, yazılı olarak il müdürlüğüne başvuracak.
 • Valilikten açılış onayı alarak
  izin belgesi düzenleyen kuruluş, hizmete geçecek ve varsa çocuklarıyla kadın kabulü yapabilecek.
 • Kuruluşta, sosyal hizmetler veya psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş bir yönetici, bir sosyal çalışmacı, bir psikolog ve ihtiyaca göre çocuk gelişimcisi, doktor, hemşire ile genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından personel görev yapacak.
 • Yönetici, kuruluşun yönetsel ve teknik tüm işlerinin amacına uygun olarak yürütülmesinden, kadınlar ve çocuklarının en iyi şekilde bakım ve korunması ile sosyal ve psikolojik ihtiyacının karşılanmasından sorumlu olacak.
  Ev gibi olacak
 • Kuruluşlar kentte, kadın ve çocukların toplumdan soyutlanmadan yaşayabileceği, sosyal aktivite sürdürebileceği, sakin, ilgi çekmeyen bir konumda bulunacak.
 • İdari bölüm, görüşme odası, yatak odaları, oturma, yemek, eğitim ve rehabilitasyon, çocuk oyun ve etkinlik odaları veya salonları, çamaşır ve ütü odası, mutfak, banyo ve diğer gerekli bölümler bulunacak. Bölümler, ev ortamına benzer döşenecek.
 • Bulaşıcı hastalığı olan veya akıl ve
  ruh sağlığı yerinde olmayan ya da uyuşturucu madde, alkol alışkanlığı bulunanlar alınmayacak.
  Adres ve telefon gizli
 • Konukevleri, gizliliğin sağlanabildiği il ve ilçelerde açılacak. Adresi, telefon numarası gizli tutulacak, tabela asılmayacak, açılış töreni olmayacak.
 • Kadınlar ve çocuklarla ilgili bilgi ve belgeler açıklanmazken, dosyalar gizlilik ilkesine uygun olarak düzenlenerek saklanacak.
 • Üç öğün yemek, çocuklara ayrıca ara kahvaltı verilecek.


  • ETİKETLER:

   Ankara