Kadına yönelik ayrımcılık her yerde sorun

Kadına yönelik ayrımcılık her yerde sorun
Kadına yönelik ayrımcılık her yerde sorun
Paris'te düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konferansında iki gün boyunca kadınların iş hayatındaki rolü, onlara ayrılan yer ve karşılaştıkları engeller masaya yatırıldı. AB'li parlamenterlerle Türkiye'den kadınların buluşmasının sonunda ortaya çıkan manzara, kadınların iş hayatında yolu uzun.
Haber: AYÇA ÖRER - ayca.orer@radikal.com.tr / Arşivi

Avrupa ’da da söz konusu kadınlar olduğunda rakamlar gerçekleri yansıtmaz.” Avrupa İşleri Komisyon Başkanı Danielle Auroi Türkiye ’nin 2023’te önüne koyduğu yüzde 35’lik kadınların istihdamda katılım payına ilişkin düşüncelerini böyle özetliyor.
Paris’te iki gün boyunca tartışılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sempozyumu kadınların hayatına katılımından yönetim kademelerinde temsiline kadar geniş bir yelpazeyi masaya yatırdı. AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Proje Lideri Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan sempozyuma TBMM ve AB’den 20’den fazla milletvekili, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.


Hedef şimdiden çok düşük


AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Helene Flautre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi Aşkın Asan’ın açıkladığı istihdamda kadınlara 2013 yılında yüzde 35’lik pay ayrılması hedefine itiraz etti.
Fransa’da bu hedefin yüzde 75 olduğunu dile getiren Flautre, “Kadınların dünya genelinde eve itildiği, illegal çalışma yollarına zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte devlet eliyle desteklenen payın daha da büyümesi, kadın emeğinin görünür hale gelmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye’de anayasasında yer alan laik vurgusunun kadınların seçim haklarından, toplumsal hayatta varlığına kadar pek çok konunun garantisi olduğunu söyleyen Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Danielle Auroı de rakamların tüm ülkelerde kadınların aleyhine yükseltildiğini vurguladı: “İfade özgürlüğünün sürmesi için laiklik temel bir hak. Türkiye’nin AB’yle uyumu için de.”


Aşağıdan yukarıya kadınlar azalıyor 

Prof. Dr. Yıldız Ecevit sunumunda kadınların yönetim kademelerinde temsil edilmemesine vurgu yaptı. Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay’dan örnekler eşliğinde sunum yapan Ecevit, bu üç önemli kurumdan yalnızca Danıştay’da üst düzey yönetim kademesinde bir kadın olduğunu açıkladı. Kadınların yalnızca devlet kademelerinde değil, meslek örgütleri, sendikalar, yerel yönetim ve medyada da temsil edilmediğini rakamlarıyla açıkladı. Ecevit “neden yasalar yetmiyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“İş gücüne aktif katılımda oran çok düşük, ev işleri de kadınlarda, bakım hizmetleri de kadınlarda, kreşler az. AB sözlüğünde “aile ve iş yaşamını uyumlaştırma” deniliyor buna, bizde buna uygun altyapı yok.”
Fransa Parlamentosu Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Catherine Coutelle AB üyeliğinin kadın haklarında bir standart sağladığının altını çizdi: “3 şey üzerinde çalışıyoruz, işyerinde eşitlik, mali açıdan eşitlik çok önemli ekonomik özgürlük kadını özgür kılar.400 şirket ceza aldı, kadın ve erkeklere eşit maaş vermediği için. Siyasi temsilde eşitlik, kotalara karşıyız. Şiddete karşı mücadele de çok önemli, şu an cinsel tacizle uğraşıyoruz. AB’nin yararı; bizi yasalarımızı uyumlaştırmaya zorlaması; bu standart ve normların düşürülmesi için değil, yukarı ilerlemek için.”

Projenin bir diğer amacı ise tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin artırılması ve Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde hala mevcut olan olumsuz algıların azaltılması yoluyla, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde ortaya çıkacak olan fırsat ve güçlükler konusunda farkındalık yaratmaktır. Sempozyuma katılan konuşmacılar: Konuşmaları Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Proje Lideri, Hélène Flautre AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı, Avrupa Parlamentosu Aşkın Asan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana Plan ve Programlara Dahil Edilmesi Azize Sibel Gönül Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Danielle AUROI Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı.
Fransa Parlamentosu Liri Kopacı- Di Michele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Karşı Şiddet Bölüm Başkanı, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Prof. Dr. Bertil Emrah Oder Hukuk Fakültesi Dekanı, Koç Üniversitesi Karar Alma Mekanizmalarında Kadınlar. Banu Tuncay Yıldız Genel Müdür Yardımcısı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çiğdem Aydın Başkan, KA-DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Prof. Dr. Yıldız Ecevit Akademisyen, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Petra Burcıkova, BM Kadın Birimi Orta Avrupa ve Asya Bölgesel Program Direktörü Doris Bingley.