Kadınlar BM tartısına çıktı

Türkiye'nin kadın haklarında yaptığı iyileştirmeleri içeren raporu, dün BM'ye sunuldu.

NEW YORK - Türkiye'nin kadın haklarında yaptığı iyileştirmeleri içeren raporu, dün BM'ye sunuldu. BM, bu konuda ilerlemeyi değerlendirirken hükümetin hazırladığı raporun yanı sıra kadın kuruluşlarının hazırladığı
'ayrımcılığın' sürdüğüne ilişkin raporu da göz önüne alacak.
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında, Türkiye'nin 4. ve 5. dönem birleşik raporunu Birleşmiş Milletler'de sunmak üzere ABD'de bulunan Devlet Bakanı Güldal Akşit, Amerika-Türk Kadınlar Birliği'nin New York'taki Türkevi'nde basın toplantısı yaptı. Reform ve yasal değişikliklerle ilgili bilgi veren Akşit, 'pozitif ayrımcılık' tabiri kullanılmadığı için eleştirilen
Anayasa'nın 10. maddesindeki düzenlemenin AB üyesi ülkelerin ilerisinde olduğunu vurguladı.
Yeni Türk Ceza Kanunu'nda, kadını ikinci plana iten, kadına karşı işlenen suçlara indirim getiren pek çok maddenin değiştirildiğini anımsatan Akşit, şöyle konuştu: "STÖ'leri memnun edemediğimiz bir unsur kaldı. O da maddede 'namus cinayeti' yerine 'töre cinayeti' denilmesi. Oysa bizim toplumumuzda ikisinde de aynı şey kastediliyor. Ancak onlar namus cinayetlerinin kapsamının daha geniş olduğunu savunuyor."
Akşit, kadınların mesleki açıdan durumunun çok kötü olmadığını, yüzde 37 oranındaki kadın akademisyenle Türkiye'nin bu alanda birinci sırada olduğunu, bununla birlikte siyasi temsil açısından çok geri olduğunu anlattı.
Gölge raporlar
Akşit'in sunduğu rapor, hükümetin kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için aldığı önlemlerin dökümünden oluşurken, CEDAW Komitesi'nde Türkiye'de kadının durumunun değerlendirilmesinde, bu raporun yanı sıra sivil kadın örgütlerince hazırlanan iki 'gölge rapor' da esas alınacak. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı'nca hazırlanıp, Türk Ceza Yasası Kadın Platformu'nu oluşturan 27 kadın örgütünce desteklenen ilk 'gölge rapor'da, namus cinayetleri, bekâret kontrolleri, kadının siyasete ve işgücüne katılımı,
'Kamu yönetimi reformu yasa tasarısı' ve Medeni Kanun'daki mal rejimiyle ilgili eşitsizlik iddiaları yer aldı. Yeni TCK'da hâlâ kadınlara karşı ayrımcılık yapan düzenlemeler bulunduğu öne sürülen raporda, 'kamu yönetimi reformu yasa tasarısı'nın da zaten yetersiz sayıda olan kadın sığınma evlerinin ve toplum merkezlerinin kapatılması riskini getirdiği öne sürüldü.
138 sivil toplum kuruluşunun ortak görüşlerini içeren Türkiye CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu'nun raporunda ise, kadın-erkek eşitliğini sağlayacak özel önlemler için Anayasa değişikliği yapılması önerildi.


    http://www.radikal.com.tr/7353337353330

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.