Kadınlar: Bu yetmez

Türk Ceza Kanunu (TCK) Kadın Platformu, hâkim ve savcı kararı olmadan bekâret kontrolü yapılmasını suç sayan yasal düzenlemeyi yetersiz buldu. Platformdan Müjde Bilgütay, "Rıza gösterilmeden
yapılan kontrol tamamen yasaklanmalı" dedi.
Bilgütay, tasarının 'namus cinayetleriyle' ilgili düzenlemesinin de yetersiz olduğunu ileri sürdü. Bilgütay'a göre yalnızca aile meclisi kararıyla işlenen cinayetler için ağır müebbet ceza verilecek. Kişilerin inisiyatifiyle işlenen namus cinayetleri cezasız kalacak.
Haber: AHMET ŞIK / Arşivi

İSTANBUL - Kadın örgütleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen, yetkili hâkim ve savcı kararı olmadan genital muayene yapılmasını suç sayan yasal düzenlemeleri yetersiz buldu. 40 kadar kadın kuruluşunun oluşturduğu Türk Ceza Kanunu (TCK) Kadın Platformu, yapılan düzenelemelerin kâğıt üzerinde kalacak iyileştirmeler olduğunu öne sürdü ve bekâret kontrollerinin tamamen yasaklanması taleplerinin yasaya girmediğini açıkladı.
TCK Kadın Platformu'ndan Müjde Bilgütay, TCK Tasarısı'nın bu haliyle çağdaş, demokratik bir hukuk devletinde bulunması gereken normlarla ve Avrupa hukukuyla çelişen düzenlemeler içerdiğini söyledi. Kadın Platformu olarak, yeni TCK'da namus ve töre cinayetlerine yönelik düzenlemeyi yetersiz bulduklarını belirten Bilgütay, "Hayâsızca hareketler, bekâret testleri ve müstehcenlik konularındaki düzenlemelere bakılarak kadınlara yönelik cinsel ayrımcılığın sürdüğünü ve yasalarla korunduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Bekâret kontrolü kalkmadı
Basında yer alan bekâret kontrolünün kalktığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirten Bilgütay, şöyle devam etti: "Bekâret kontrolü aileler ya da okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından özel doktorlara yaptırılabiliyor. Bekâret kontrolü erkek egemen sistemin ve devlet düzeninin kadınlar üzerindeki kontrol mekanizmasıdır ve uluslararası sözleşmelere göre suçtur. Hukuka aykırı bekâret kontrolü yapan okul yöneticileri ve doktorların cezalandırılması yasada tanımlanmalıdır. Kişinin cinsel bütünlüğüne aykırı bir uygulama olan bekâret kontrolü, aile tarafından yaptırıldığında kişinin rızası alınmalıdır."
Herhangi biri ihbar edebilir
Bilgütay, cinsel şiddetin yaygın olduğu Türkiye'de mutlaka cinsel suçlar masası kurulması, başvurularda kadınlardan oluşan uzman bir ekibin mağdura psikolojik ve adli destek vermesi gerektiğini de belirterek şunları söyledi: "Türk Ceza Kanunu düzenlemelerinde bir yandan genital muayene hâkim ve savcı kararına bağlanırken, diğer yandan 15-18 yaş arası kız ve erkekler rızalarıyla cinsel ilişkiye girdikleri için ceza alabilecekler. Bunun kanıtı da genital muayene olacağı için, kız çocukları herhangi birinin ihbarıyla muayene edilecek. 15-18 yaş arası gençlerin rızaları dahilinde cinsel ilişkiye girebilme hakları vardır. Kız çocuklarının 10-15 yaş büyük erkeklerle girdikleri ilişkilerde ise yaş hiyerarşisinden doğan bir etkilenme varsa ceza verilebilir."
Namus cinayetine ceza yok
Tasarının, 'namus cinayetlerini' tanımlayan düzenlemesinin de yenilik getirmediğini öne süren Bilgütay, "Namus saikiyle öldürme suçu nitelikli insan öldürme maddesinin altına alınsın dedik, ki bunun cezası ağırlaştırılmış müebbettir. Böylece devlet, namus cinayetlerine karşı tavır aldığını yasayla da göstermiş olacaktı" diye konuştu. Bilgütay, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Gerçi yasaların yanı sıra eğitim de gerekli, ama en azından kâğıt üzerinde de olsa bu önemlidir. Onca çabamıza karşın yalnızca 'töre saiki' maddesini koyabildik. Ama bu da namus cinayetlerini kapsamıyor zaten. Türkiye'de işlenen namus cinayetlerinin çok küçük bir bölümü aile meclisi kararıyla gerçekleşiyor. Yani o kadar cinayetin çok az bir bölümü töre saiki maddesinin içine girecek. Geri kalanı kişisel namus anlayışı üstünden yürüyeceği için, bu cinayetler de cezasız kalmaya devam edecek."
Hayâsızca hareketler
Bilgütay, yasa tasarısının, 'Her ne suretle olursa olsun alenen
hayâsızca veya edep duygularını incitecek eylemlerde bulunanlara' altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngören maddesini de eleştirdi: "Maddede bu eylemlerin neler olduğu belirtilmiyor. Bu maddenin sadece teşhircilere ceza öngörecek şekilde düzenlenmesi ya da sözü geçen eylemlerin ne olduğunun iyice tanımlanması gerekiyor. Yine müstehcenlik maddesinde de, bilimsel araştırmalar, sanat eserleri ve basın haberleri de dahil her türlü yayına, 'Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntü içermeleri' halinde 3 ila 10 yıllık hapis cezaları öngörülüyor. Maddede yayının niteliği konusuna bir ayrım yapılmadığından, bir tecavüz haberi, ensest üzerine bilimsel bir makale ya da eşcinsellik temalı bir şiir, müstehcen bulunabilecek. Madde bu haliyle, 7. uyum paketi olarak adlandırılan kanunla da çelişiyor."Kadın örgütleri ne istiyor?
TCK Kadın Platformu'nun hazırladığı 'Kadın Bakış Açısından TCK Kanunu'na göre, TCK'da kadına yönelik ayrımcılığın kalkması için yapılması istenen değişiklikler şöyle sıralandı:
  • Bekâret kontrolleri TCK kapsamında bir suç olarak düzenlenmeli ve cezalandırılmalı.
  • TCK'nın 'ayrımcılık' maddesi Anayasa'ya uygun şekilde, kadın erkek eşitliğini gözetecek biçimde düzenlenmeli.
  • Ayrımcılık maddesine 'cinsel yönelim' ifadesi yeniden eklenmeli.
  • 15-18 yaş arası gençlerin rızaya dayalı cinsel ilişkilerinin aleyhindeki yaptırımlar kaldırılmalı.
  • Müstehcenlik maddesi ifade hürriyeti kısıtlanmayacak şekilde yeniden düzenlenmeli.
  • Türkiye devleti 'namus cinayetleri'ni engellemek için tüm gerekli yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.