Kadınlar: Evlilikte bakire olmak şart

Kadınların yüzde 80'i evlilikte bakire olmaları gerektiğini düşünüyor, yüzde 69.4'ü eşinden izin almadan bir yere gidilmemesi gerektiğini savunuyor


ANKARA - Kadınların yüzde 80’i "kadınlar evlendiklerinde bakire olmalıdır" görüşünü savunurken, yüzde 69.4’ü ise, kadının eşinden izin almadan istediği yere gitmemesi gerektiğini düşünüyor.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2008 verilerinde kadınların yüzde 80’inin, "kadınlar evlendiklerinde bakire olmalıdır" ifadesine katıldığı görüldü. Kadınların yüzde 69.4’ü ise "Kadınlar eşinden izin almaya gerek duymaksızın istediği yere gidebilir" ifadesine katılmadığını ifade etti.
Kadınların toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarını daha iyi anlamak amacıyla, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2008’de görüşülen kadınlara, ev içinde, sosyal ve politik hayatta kadınların rolleri ile kız ve erkek çocukların eğitimine ilişkin olarak belirtilen ifadelere katılıp katılmadıkları soruldu.
Türkiye genelinde 7 bin 405 kadına uygulanan ankette, kadınların yüzde 80’i "kadınlar evlendiklerinde bakire olmalıdır", yüzde 41’i "kadın eşiyle aynı fikirde değilse bile tartışmamalıdır" ifadelerine genel olarak katıldıklarını belirtti.
Kadınların yüzde 12.3’ü, "erkek çocuğun eğitimli olması kız çocuğun eğitimli olmasından her zaman daha iyidir", yüzde 15.3’ü "erkekler kadınlardan daha akıllıdır", yüzde 41’i "kadın eşiyle aynı fikirde değilse bile tartışmamalıdır" ve yüzde 17.2’si "ailede önemli kararlar sadece ailenin erkekleri tarafından alınmalıdır" ifadelerine katıldıklarını belirtti.


-KADIN EŞİNDEN İZİN ALMADAN İSTEDİĞİ YERE GİDEBİLİR-

Ayrıca kadınların yüzde 69.4’ü "kadınlar izinsiz bir yere gitmemeli" görüşüne katılmadığını belirtirken, yüzde 32.7’si ‘erkek ev işleri yapmalı", yüzde 20.4’ü "daha çok kadın politikacı olmalı ve yüzde 8.1’i "kadınlar çalışmamalı" görüşlerine katılmadıklarını ifade etti. (anka)