'Kadınlar seçilmesi garanti olan yerlerden aday gösterilsin'

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, eylem niteliğindeki planında kadınların siyasetteki temsilinin artması için önerilerde bulundu
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, eylem planı niteliğindeki raporunda, siyasette kadınların seçilmesi garanti yerlerden aday gösterilmesi, kadın adaylar için mali destek sağlanması gibi uygulamaları ön plana çıkardı.
İstanbul’da yapılan Akdeniz Parlamenterler Asamblesi’nin 4. Genel Kurulu’nda siyasette kadınların desteklenmesine yönelik önemli bir rapor kabul edildi. 25 ülkeden 135 parlamenterin katıldığı Genel Kurul’da kabul edilen Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesi AKP’li Aşkın Asan’ın raportörlüğünü yaptığı “Akdeniz’de kadının siyasi hayattaki yeri” konulu raporda, kadın siyasetçilerin durumuna dikkat çekildi. 

Akdeniz ülkelerinde durum üzücü
Üye ülkelerde seçilmiş kadınların Meclis içindeki oranlarına yer verilen raporda, dünya ortalamasının 18.04 olmasına karşın üye ülkelerdeki kadın siyasetçi oranının yüzde 14.11’lerde kaldığı belirtildi.
Raporda, kadınların siyasetteki rolünü ve sayısını artırmak için yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler ve eylemler de yer aldı. Üye devletlere “uluslararası topluluğu, kadınların politika yaşamına katılımına ve yüksek mevkilere atanmalarına karşı olan her tür kalıplaşmış din ve kültür modeline karış mücadele etme” çağrısının yapıldığı raporda, “siyasi partiler için eylemler” başlıklı öneriler arasında şunlar yer aldı: “Seçimler için kadın aday sayısının yüksek olmasının sağlanması. Kadın adayların seçilmesi garantili koltuklardan aday gösterilmesi. Aday seçiminde ve parti içi işlerde ve dış pozisyonlarda cinsiyet paritesinin sağlanması. Kadın adaylar için mali destek sağlanması. Kadınlara toplumsal hitap, medyanın kullanımı, müzakere, meclis prosedürleri ve mekanizmaları gibi konularda liderlik eğitimi sağlanması. Kadınların seçimlere her kademede eşit katılımını teşvik edici kadın eşitliğine duyarlı seçmen eğitim ve seçim kampanyası malzemeleri üretilmesi. Siyasi temsil için ilk adım olarak kadınların toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere girişlerinin teşvik edilmesi.” 

Hükümete öneriler
Raporum ‘Hükümetler, Yasama Organları ve Seçim Komisyonları için eylemler’ başlıklı bölümündeki bazı öneriler şöyle:
- Kadınların yerel bölgesel ve ulusal yönetime katılımı oranının en az yüzde 30 hedefine ulaşması için müspet adımların atılması,
- Devletin her kademesinde kadınlar ve erkekler tarafından daha dengeli katılımı teşvik etmek,
- Seçim sisteminin, kadınların seçilme şansını artırıcı bulgular açısından gözden geçirilmesi,
- Kızların ve kadınların, erkeklerde olduğu gibi, eğitim öğretim faaliyetlerine katılımını ve kendilerini aktif bir şekilde ifade etmelerini teşvik etmek,
- Dernek ve kurumların, kadınların karar alma süreçlerine katılımını teşvik edici çabaların desteklenmesi ve özendirilmesi,
- Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerinin bütün kademelerindeki temsili ile ilgili istatistiklerin ve yayınların teşvik edilmesi ve geliştirilmesi...