Kadınlara diploma

İstanbul Marmara Eğitim Vakfı'nın okuma yazma kurslarına katılan 300 kadın, diplomalarını önceki gün Vali Muammer Güler'in eşi
Neval Güler'den aldı.

STANBUL - İstanbul Marmara Eğitim Vakfı'nın okuma yazma kurslarına katılan 300 kadın, diplomalarını önceki gün Vali Muammer Güler'in eşi
Neval Güler'den aldı. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası kapsamındaki kurs, Maltepe'ye göçle yerleşen kadınlara yönelik düzenlenmişti. 2001'den beri yürütülen kurslarda 1500 kişi okuryazarlık diploması sahibi oldu.