Kadınlardan şiddete onay

10 bin 836 hanelik araştırmaya göre evli kadınların yüzde 39'u, 'kocaya karşılık verme, çocuk ihmali ve yemeği yakma' hallerinde dayağı 'yerinde' buluyor.

ANKARA - Kadınların yüzde 39'u erkeğin eşini parayı beş yere harcama, çocuklarını ihmal etme, yemeği yakma gibi gerekçelerle dövmesine hak verdi! Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003'te, evli kadınların fiziksel şiddete maruz kalmalarına ilişkin tutumları saptandı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde DPT ve AB'nin katkılarıyla yapılan araştırma, 10 bin 836 hanede, 15-49 yaş arasında 8 bin 75 evli kadını kapsıyor.
Araştırmada, evli kadınların aile içi fiziksel şiddeti ne kadar içselleştirdiklerinin belirlenmesi amacıyla kadınlara sorular soruldu. Buna göre:

  • Kadınların yüzde 39'u, 'kadının yemeğini yakması, kocasına karşılık vermesi, parayı lüzumsuz yere harcaması, çocuklarının bakımını ihmal etmesi ve cinsel münasebette bulunmayı reddetmesi' gibi durumlardan en az birini, kocanın karısını dövmesi için haklı bir neden olarak görüyor.
  • Evli kadınların yüzde 29'u 'kadının kocasına karşılık vermesi', yüzde 27'si 'parayı gereksiz yere harcaması' ve yüzde 23'ü 'çocukların bakımını ihmal etmesi' durumunda kocanın karısını dövmesini haklı buluyor. Kadınların yüzde 6'sı 'yemeği yakmayı' da dayak nedeni olarak kabul ediyor.
  • Verilere göre, kırsal alanda yaşayan kadınların yüzde 57'si, belirtilen durumların en az biri için kadının kocası tarafından dövülmesini haklı bulurken, bu oran kentli kadınlarda yüzde 32.
  • Hem kentte hem de kırsal alanda kadınlar arasında, 'kadının kocasına karşılık vermesi' dayak konusunda en çok kabul edilen neden.
  • Doğu'da kadınların yüzde 49'u belirtilen durumlardan en az birini dayak için haklı gerekçe sayıyor. Bu oran, batıda yüzde 33, kuzeyde yüzde 36.
  • Verilere göre, en az liseden mezun kadınların bile yüzde 9'u, kadının herhangi bir gerekçeyle dövülebileceğini düşünüyor. Hiç eğitimi olmayan veya çok az eğitim görmüş kadınların 3'te 2'si (yüzde 62) kadının koca dayağında en az bir nedeni haklı buluyor.