Kadrolaşma vetosu

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, araştırma-eğitim hastanelerinde sınavsız olarak klinik şefi ve şef yardımcısı atanmasına olanak sağlayan yasa değişikliğini, siyasi kadrolaşmaya yol açacağı gerekçesiyle, bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e iade etti.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, araştırma-eğitim hastanelerinde sınavsız olarak klinik şefi ve şef yardımcısı atanmasına olanak sağlayan yasa değişikliğini, siyasi kadrolaşmaya yol açacağı gerekçesiyle, bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e iade etti.
Sezer'in veto ettiği Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6. maddesi, klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarına ilgili dalda uzman profesör veya doçentler arasından doğrudan, ilgili dal doktorları arasından ise yapılacak sınav sonucuna göre bakanlıkça atama yapılmasını öngörüyordu. Bu konuda sağlık meslek örgütlerinin eleştirilerini paylaşan Sezer'in veto gerekçesi şöyle:
"Maddeyle, bu kadrolara atanmak için profesör veya doçent olmak yeterli olup, bunun için ayrıca bir koşul ya da ek nitelik aranmamaktadır. Atamalara hiçbir nesnel ölçüt getirilmemesi kamu yararıyla bağdaşmaz. Çünkü bu atamalar siyasi kimliği önde gelen ve çeşitli baskılar altındaki bakanın öznel değerlendirmelerine ve mutlak takdirine bırakılmıştır. Siyasal yandaşlık ölçütünün yeğlenmesini olanaklı kılan sistemin işyeri huzurunu ve çalışma barışını bozacağı, hizmet kalitesini ve verimi düşüreceği açıktır."
Cumhurbaşkanı Sezer, mahkûmların sosyalleşmesini teşvik, yeniden suç işlemesini engellemek, toplumu suça karşı korumak için çıkarılan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu'nu ise onayladı. .
Dört yasa kaldı
TBMM tatile girmeden önce çıkarılan yasalardan dördü daha onay için Çankaya Köşkü'nde bekliyor. Bu yasalar şunlar: Bankacılık Kanunu, Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa, özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ilişkin yasa.


    http://www.radikal.com.tr/7524667524660

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.