Kadrolaşmaya yargı 'dur' dedi

Danıştay, liyakat sahibi olmayanların yönetici olarak atanması yolunu açan yönetmeliğin yürürlüğünü durdurdu.
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Hükümet, geçen yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görevde yükselmesine ve unvan değişikliğine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. ‘Sınavsız atamaya tabi kadrolar’ genişletildi. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğü’nde gençlik merkezi müdürü kadroları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde yurt müdürü kadroları ile Diyanet İşleri Bakanlığı’nda protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrolarıyla; ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda ‘sınavsız atamanın’ önü açıldı. Büro Emekçileri Sendikası Avukatı Duygu Demirel ise Danıştay’a başvurarak yönetmeliğin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etti. 

Hukuka aykırı 

Dilekçede, “ Siyasi iktidarın kendisi gibi düşünen ya da kendisine yakın bulduğu personeli, objektif ve nesnel kriterlere uyulmadan yönetici kademelerine atamasının, hukuk devleti, liyakat, hukukun üstünlüğü, kamu yararı, hizmetin gerekleri, adalet ve eşitlik kavramları ile açıklanması mümkün değildir” denildi.
Danıştay 5. Dairesi yönetmeliğin ‘sınavsız atamaya’ ilişkin düzenlemenin yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. Kararda, devlet memurları yasasına göre, ‘kamu hizmetlerinin verimli şekilde gerçekleşmesi için hizmetin, yetişmiş ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi gerektiğine’ vurgu yapıldı ve şöyle denildi: “Dava konusu düzenleme bu yönüyle kariyer ve liyakat ilkeleriyle eşitlik ilkesine aykırı atamalara sebep olacağından hukuka aykırı bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesini bozacak şekilde hukuka aykırı atamalara sebep olması bakımından, uygulamasının sürdürülmesi halinde telafisi güç zarara neden olacaktır.”