Kafkas Ormanı'na yama

TEMA Vakfı-ODTÜ konsorsiyumu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC), Çevresel Yatırım Programı çerçevesinde 'Aşağı Kafkas Ormanları Boşluk Projesi' başlattı.

İSTANBUL - TEMA Vakfı-ODTÜ konsorsiyumu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC), Çevresel Yatırım Programı çerçevesinde 'Aşağı Kafkas Ormanları Boşluk Projesi' başlattı. Program uyarınca Aşağı Kafkas ormanlarında uydu görüntüleri ve arazi çalışmalarıyla saptanacak tahrip olmuş alanlar, yöre insanları ile işbirliği içinde iyileştirilecek.
Artvin'in doğu ve güneydoğusu, Ardahan, Kars'ın bazı bölgeleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda bulunan 25 kilometrekarelik alanı ele alan proje 23 kişilik ekip ve 380 bin dolarlık bütçeyle yürütülecek.
Proje koordinatörü ODTÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Can Bilgin şu bilgileri verdi:
'Halkın katılımı şart'
"Biyolojik çeşitlilik açısından Kafkas ormanları dünyanın en önemli sıcak noktalarından. Öncelikle bu bölgede bozulmuş alanları saptayacağız. Proje üç aşamalı: Biyolojik çeşitliliğin saptanması, bölgenin bin yıldır yıpranan yapısının iyileştirilmesi ve doğayla uyumlu ekonomik girişimlerin desteklenmesi. Doğa ile uyumlu ekonomik gelişim için de yöre halkı ile hareket edip, eğitim çalışmaları yapacağız. Sonuçta bu bölgeleri onlar koruyacak. Gazi, Kafkas, Ankara, Hacettepe üniversitelerinden uzmanlar da projeye katılıyor."
TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hayrettin Karaca da, boru hattının geçtiği bölgelerde, Avrupa'nın tümü kadar endemik bitki ve hayvan varlığı bulunduğuna dikkat çekerek "Korumanın halkla bütünleşerek yapılması lazım" diye konuştu.
BTC Şirketi Çevre Koordinatörü Cem Çakıroğlu ise, ÇYP'nin diğer beş projesinin 2004 sonunda başlatılacağını söyledi, "Klasik sponsorluk anlayışından farklı olarak, geri dönüşümü insana ve doğaya faydası olan yeni bir yatırımcılık modeli oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.