Kamer Genç, Meclis oylamasında hata buldu

Meclis'in 'sıkı muhalifi' Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 21 Ekim'de yapılan referandumla ilgili çıkarılan anayasa değişikliği oylamalarında hata yapıldığını ileri sürerek...

ANKARA- Meclis'in 'sıkı muhalifi' Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 21 Ekim'de yapılan referandumla ilgili çıkarılan anayasa değişikliği oylamalarında hata yapıldığını ileri sürerek, bu hatanın düzeltilmesi
için Meclis Başkanlığı'na başvurdu.
Genç başvurusunda, Anayasa Komisyonu'nda müzakereler sırasında, teklifte anayasaya geçici maddeler eklenmesi istendiği halde, komisyonun bu teklifi tümüyle değiştirerek, kendiliğinden çerçeve 6. maddeyi kaldırdığını savundu. Bu durumun İçtüzüğe aykırı olduğunu öne süren Genç, başvurusunda şöyle dedi: "Bu anayasa değişikliğine ilişkin Anayasa Komisyonu raporuyla ikinci müzakereye ilişkin ek raporun Genel Kurul'da müzakeresi sırasında, Referandum Kanunu'nun çerçeve 6. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olarak oylama hatası yapılmıştır. Çerçeve 6. maddeyle getirilen geçici 18 ve 19. maddeler, önce Genel Kurul'da müzakere
edildikten ve oylandıktan sonra geçici 18 ve 19. maddelerin çerçeve 6. maddeyle birlikte müzakere edilerek, ayrı oylama yapılması gerekirken, böyle bir oylama yapılmadan teklifin tümü oylanmıştır. Yapılan bu oylama hatasının İçtüzüğe göre düzeltilmesini arz ederim."