Kamu reformu sert geçecek

Meclis'te bu hafta görüşülecek kamu reformunun gecikmemesini isteyen AKP, CHP konuşamasın diye 'tedbir' aldı.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Kamu reforumunun Meclis görüşmeleri tam bir 'taktik savaşına' sahne olacak. Tasarının hızla yasalaşmasını isteyen AKP, CHP'nin engellemelerinin önünü kapattı. 'Naylon önergeler' hazırlayan AKP, bu şekilde CHP'lilerin konuşma hakkını asgariye indirecek.
Meclis bu haftaki mesaisini, CHP'nin laiklik karşıtı makale yazan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer tarafından hazırlandığı gerekçesiyle karşı çıktığı Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı'na ayıracak. Tasarının görüşmelerine salı günü başlanacak, çarşamba ve perşembe günleri de devam edilecek. AKP yönetimi, yerel yönetimler reformu ile eşzamanlı yasalaşması için tasarıyı yürürlük ve yürütme maddelerine kadar görüştükten sonra erteleyecek. Yerel yönetimler reformunun Meclis'ten geçme aşamasında bu tasarının da yürütme ve yürürlük maddeleri yeniden gündeme alınarak yasalaştırılacak.
Tasarının komisyonlardaki görüşmeleri sırasında AKP ile CHP arasında itiş kakış ve hakarete varan tartışmalar çıktı. Komisyon çalışmalarını boykot eden CHP, Genel Kurul'daki görüşmelere ise katılıp engelleme kararı aldı. AKP ise CHP'nin engelleme girişimlerine karşı bir dizi önlem aldı.
AKP yönetimi, tasarı komisyonlarda kabul edilip basım için matbaaya gönderilir gönderilmez harekete geçti. Grup yönetim kurulu olağanüstü toplanıp Tasarı'nın maddeleri üzerinde verilecek 'naylon önergeler' hazırladı. Her madde üzerinde en az 4 olmak üzere 300'ün üzerinde önerge
hazırlayan AKP, bu önergeleri de CHP'den önce Meclis Başkanlığı'na verdi. AKP, böylece CHP'nin 67 maddeden oluşan tasarı üzerine çok sayıda önerge verip, her önerge üzerinde en az 5 dakika konuşma yapmasını da en baştan engellemiş oldu.
120 konuşmacı AKP'nin
İçtüzük, tasarı ve tekliflerin her maddesinde bir lehte bir de aleyhte olmak üzere iki milletvekiline konuşma hakkı veriyor. AKP yönetimi, CHP'den daha önce davranarak 120 konuşmacı için Meclis Başkanlığı'na başvurdu. Böylece CHP tasarıyı engelleme yöntemlerinden biri olan 'Her madde üzerinde şahıslar adına yapılacak konuşma' hakkını kaybedecek. CHP'ye sadece parti grubu adına yapılacak konuşma hakkı' kaldı.
AKP yönetimi CHP'nin gerginliğe neden olacak konuşmaları karşısında milletvekillerine de 'sakin olun' uyarısında bulundu. Parti yönetimi milletvekillerine "CHP laf atarak, hatta hakaret ederek bizi kışkırtmaya çalışabilir. Sataşmalara mümkün olduğu kadar yanıt vermeyin. Aksi takdirde karşılıklı tartışma gerginliği artırır' tavsiyesinde bulundu.
Tasarının getirdikleri
Kamuda yeniden yapılanmayı öngören tasarıya göre; Dışişleri, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıkları taşra teşkilatı kuramayacak.
Halk denetçileri geliyor
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılacak. Dışişleri ile TİKA dışındaki kuruluşların yurtdışı teşkilatı kaldırılacak, kadrolar iptal edilecek. Tasarıya göre, hükümetlerin görevi sona erdiğinde Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı dışındaki müsteşarlar ile kendi genel kurullarının seçimiyle gelenler dışındaki başkan ve genel müdürlerin görevi kendiliğinden sona erecek. Kamuyla anlaşmazlıkların hızlı çözümü için halk denetçileri sistemi geliyor.