Kamuda tam gün yasa oluyor

Doktor için tercih vakti

Sağlık Bakanı Akdağ, "Hem muayenehane olsun, hem kamuda çalışayım devri yasayla bitecek. Zaten yüzde 38 kaldı." Türk Tabipleri Birliği: "Biz de tam günden yanayız, ama hekime belli iyileştirmeler yapılmalı ve kadrolu çalışma şart olmalı."

Kamuda çalışan 23 bin doktorun zor seçimi

ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın önerisi yasalaşırsa Türkiye'de kamuda çalışan yaklaşık 23 bin doktor önümüzdeki günlerde zor bir karar verecek: Hastanede tam gün çalışma ya da özel sektöre geçme.
Türkiye'de yaklaşık 100 bin doktor bulunuyor. Bunların 60 bini kamuda çalışıyor ve Bakan Akdağ'ın verdiği bilgiye göre bunlardan yüzde 38'i aynı zamanda özel sektörde de görev yapıyor. Sağlık Bakanı Akdağ, yapacakları tek maddelik düzenlemeyle sayısı yaklaşık 23 bine varan bu doktorların hem kamuda hem özel sektörde çalışmasını engelleyeceklerini söyledi. Akdağ, üniversite hastaneleri de dahil tüm kamu hastanelerinde çalışan doktorların yarı zamanlı çalışmalarının kaldırılacağını vurgulayarak 'Hem muayenehanem olsun hem kamuda çalışayım anlayışı sona erecek" dedi.
Müsteşar için görüşme
Ankara Hekimevi'ndeki toplantıda sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Akdağ, yeni dönemde bazı genel müdürlerin yerlerinin değişeceğini, müsteşar içinse Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini belirttti. Akdağ, bakanlığının ikinci döneminde yapacaklarını şöyle anlattı:
Hekime tam gün çalışma zorunluluğu: Şu anda kamudaki hekimlerin yüzde 62'si tam gün çalışmaya başladı. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 11'di. Uzman hekimlere ciddi ek ödemeler vermeye başladık. Büyük çoğunluğu gönüllü olarak muayenehanelerini kapattılar. Yüzde 38'lik bir grup yarı zamanlı çalışmayı tercih ediyor. Yapacağımız yeni düzenlemeyle, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler de dahil kamuda çalışan doktorların yarı zamanlı çalışmalarını artık kaldırmış olacağız. Doktor arkadaşlarımıza, 'Kamuda çalışırsanız maaşlarınızla birlikte ek ödemeler de veriyoruz, bunları daha da iyileştirerek vereceğiz' diyeceğiz... Ama 'Benim muayenehanem olsun, aynı zamanda kamuda çalışayım' anlayışını artık bu ülkeden kaldıracağız. Sayın Başbakan'ın da bu hususta talimatı var.
Aylık gelir 5 bin 500 YTL: Uzman doktor ortalama 1500 YTL alıyor, ek ödemeyle bu 5 bin 500 YTL'ye çıkıyor. Bizim dönemimizde hastaların doktorun özel muayenehanesinin yolunu tutmaları çok azaldı, yeni düzenlemeyle bu tamamen ortadan kalkacak.
Üniversite hastaneleri için mevzuat değişikliği: Üniversitelerimizin döner sermaye kanunları veya ilgili mevzuatında da yeni düzenlemeler yapmamız lazım. Oranları biraz daha yükseltmek gerekebilir. Öğretim üyelerinin gelirlerinin tam güne geçilince kazançlı olması için yeni ikincil mevzuatları da eşzamanlı olarak hazırlayacağız.
Yabancı hekim gündemde: Türk vatandaşı olmayan hekimlerin de Türkiye'de çalışması durumunda hekim eksiği ortadan kalkmaz. Diploma denkliği konusunda zaten YÖK'ün kontrolünde olmaya devam edecek. Ayrıca o kadar çok hekim ihtiyacımız var ki Türkiye'ye 5 bin yabancı hekim getirebilsek bile bizim hekimlerimizin iş alanlarında en ufak bir daralma olmayacak... O konuyu (yabancı doktor) Başbakanımızla tekrar mütalaa edeceğiz, uygun görürse, o da olur onun (tam gün çalışma) içinde.
2023'te 200 bin hekim: Halen 100 bin hekimimiz var, 2023'te bu sayı 200 bine ulaşmalıdır. Bunların içinde 5 bin tane yabancı olsa ne olur olmasa ne olur. Her yıl aldığımız 4 bin 500 öğrenci ile bu iş olmaz. Hepiniz tahmin edersiniz ki 2023'te de Recep Akdağ da Sağlık Bakanı olmaz. Ama o gün sağlık bakanı olana da hükümete de vatandaşa da eğer biz bu hekim sayısına ulaşmazsak Allah yardım etsin. İnşallah o sayılara ulaşırız, ulaşmazsak Türkiye için bir sağlık felaketi olur.
YÖK, işbirliğine yanaşmıyor: Tıp fakültesi sayısının artırılması konusunda YÖK işbirliğine hiç yanaşmıyor. Yazılar yazdık, YÖK Başkanı'nı bizzat telefonla ben davet ettim 'Buyrun gelin konuşalım' diye. Ümit ediyorum ki aralıkta yeni YÖK Başkanı'nın göreve gelmesiyle konu çözüme kavuşur. Ama 2008'de açılsa bile ilk mezunlar 2014'te olacak. 2014'e kadar da halka da Sağlık Bakanı'na Allah yardım etsin.
Şeflik: Tam gün çalışma tasarısında klinik şeflerinin atanmasıyla ilgili hüküm de olacak. Üniversitelerin doçent atamasıyla ilgili hükümlerin aynısını getireceğiz. Bakalım buna da Danıştay veya Anayasa Mahkemesi ne diyecek?Performans sisteminin başarısı
Devlet hastanelerinde poliklinikten ameliyata, laboratuvar tetkiklerinden görüntülemeye kadar her türlü hizmeti artırmak için sağlık personeline 'Çalışın, kazanın' mesajıyla uygulamaya konulan performans sistemi çok sayıda uzmana muayenehane kapattırdı. 2002 yılında doktorların yüzde 89'u serbest olarak çalışırken, performans uygulaması sayesinde 2007 yılında serbest çalışan doktor oranı yüzde 38'e kadar geriledi.


Sağlıkçılardan Bakan Akdağ'a şartlı destek
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) hekimlerin tam zamanlı çalışmasına destek veriyor. Bakan Akdağ'ın açıklamasıyla ilgili oda ve sendika görüşleri şöyle:
TTB Merkez Konsey Başkanı Gencay Gürsoy: Biz yıllardan beri kamu hastanelerinde tam gün çalışılmasından yanayız. Ancak hekime muayenehasini kapatma karşılığında belli bir iyileştirilme yapılmaması ve kadrolu yerine sözleşmeli bir şekilde çalıştırılmasının düşünülmesi halinde buna karşı çıkarız. Hekim, muayehanesini kapatıp kadrolu bir şekilde çalışmaya devam ederse, tam zamanlı çalışmaya geçtiği için belli bir tazminat alırsa ve gelirinde belli iyileştirmeler de yapılırsa bu düzenlemeye söyleyecek hiçbir sözümüz olmaz.
SES Genel Başkanı Köksal Aydın: Bize göre hekimlerin tamamı da kamu görevlisi olarak çalışmalıdır. Ancak hükümet özel sektörü cazibe merkezi haline getirdiği için kamuda çalışan hekimlerin birçoğu özel sektöre kaydı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ kamu hastaneleri derken hangi kamuyu kastediyor, onun kafasında kamusal sağlık hizmeti diye birşey yok ki? Biz sendika olarak hekimlerin bazı özlük ve ekonomik haklarının dikkate alınması koşuluyla kamuda tam zamanlı çalışmayı destekliyoruz. Ancak, hekimin tercihe zorlanması, 'Ya özel sektörün kucağına gideceksin ya da piyasalaştırdığım devlet hastanesinde çalışacaksın' dayatması yanlış.