Kaos olmasından korkuluyor

Sağlıkta bugün başlayacak yeni uygulamanın kaos yaratacağından korkuluyor. Uygulama sağlıkta sevk zincirini kaldırıyor, prim borcu olanların ve sağlık güvencesi olmayanların...
Haber: HATİCE YAŞAR / Arşivi

İSTANBUL - Sağlıkta bugün başlayacak yeni uygulamanın kaos yaratacağından korkuluyor. Uygulama sağlıkta sevk zincirini kaldırıyor, prim borcu olanların ve sağlık güvencesi olmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engelliyor, paket fiyat üzerinden sağlık kurumlarının hizmet vermesini öngörüyor. Geçen yıl Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı ve sağlık giderlerini azaltmayı amaçlayan 1 Temmuz tarihli 'Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği' hastanelerde sıkıntı yaratmış, gereksiz tetkiklerin önlenmesi amaçlanırken, hastalara tanı konmasını dahi güçleştirmişti. Üstelik tebliğ hastane giderlerini de artırmıştı.
Türk Tabipleri Birliği'nin başvurusuyla Danıştay tarafından geçtiğimiz kasım ayında yürütmesi durdurulan tebliğin hastanelerdeki yansımasını Radikal, 'Skandal emir' manşetiyle gündeme getirmişti.
Haberde Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin doktorlardan gerekmese bile yatarak tedaviye yönelmelerini ve fazla tetkik talep etmemelerini istemesi işlenmişti. 'Sağlıktan kısma'nın son noktası olan uygulamadan amaç hastane döner sermaye gelirini artırmak, giderleri azaltmaktı.
TTB yargıya gidiyor
AKP'nin 'Sevk zincirini kaldırıyor' 'Hastaya hekimini seçme özgürlüğü tanıyor' diye duyurduğu son uygulamaya karşı TTB yeniden yargıya gidiyor. TTB'nin görüşü, bunun 'seçim yatırımı' olduğu ve hangi hükümet gelirse gelsin sürmeyeceği şeklinde. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz, olası sıkıntıları şöyle değerlendirdi.

  • Sevk zinciri tamamen kalkıyor. Bu iyi gibi görünebilir ancak sağlık hizmetlerinin mantığı birinci basamaktan başlamaktır. Bu uygulamayla üniversite hastanelerine sevk olmadan gidilebilecek ancak hastalar nereye başvuracaklarını bilemeyecekler. Bu uygulamayla herkes iyi doktorların üniversitede olduğunu düşünerek buralara müracaat edecek ve yığılma olacak. Döner sermayeyle ayakta duran üniversiteler bu uygulamaya mecbur bırakılıyor.
  • Tebliğ içerisinde aile hekimliği yapan pratisyen hekimlere reçete düzenlemede geniş yetkiler tanınırken, pratisyen hekimlere kısıtlama getiriliyor.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tebliğine göre ilaç raporu bulunan hastalar yeniden muayene ve reçeteye gerek kalmadan iki yıl boyunca doğrudan eczaneden ilaç alabilecek. İlaç raporu kronik hastalıklara veriliyor ve bu grup hastalıklar için sık sık hekim kontrolü şart. SGK tasarruf amacıyla bu hastaları iki yıl süreyle doktor kontrolünün dışına çıkarıyor. Sevk zinciri oluşturmayarak maliyet kısılıyor ki bu toplum sağlığını riske eder.
  • Vaka başı ödeme sistemi yeniden gündeme geliyor. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında vaka başına 11 YTL ödeme yapılacak. Bu fiyat özel sağlık kuruluşları için yüzde 20 artırılacak. Bu rakamlar düşük olduğu için hastaların cebinden mutlaka para çıkacak. Geçen yılki uygulamada görüldü ki hastanın harcaması gereken para ciddi boyuta ulaşabiliyor.