Karadan hacca gitmek yok

Hacca karayoluyla gidiş seçeneği yüzünden, Dışişleri, Ulaştırma ve Turizm bakanlıkları arasında başlayan tartışmaya...

ANKARA - Hacca karayoluyla gidiş seçeneği yüzünden, Dışişleri, Ulaştırma ve Turizm bakanlıkları arasında başlayan tartışmaya son noktayı Başbakanlık koydu. Dışişleri'nin görüşünü esas alan Başbakanlık, Diyanet
İşleri Başkanlığı'na (DİB) karayolu organizasyonu yapılmaması talimatını verdi.
DİB, Körfez Savaşı'ndan sonra iptal edilen karayolu seferini 11 yıl aradan sonra bu yıl yeniden başlatmak istedi. Bunun üzerine Başbakanlık'ta Ulaştırma, Turizm, Dışişleri bakanlıkları, Gümrük Müsteşarlığı ve DİB yetkililerinden oluşan bir 'Hac Komisyonu' oluşturuldu. Komisyon raporunda hacca karadan gitmekte güvenlik açısından bir sakınca olmadığını belirtti. Ancak Dışişleri rapora muhalefet şerhi koydu. Dışişleri'nin 'güvenlik' gerekçesini dikkate alan Başbakanlık, DİB'e yazı yazarak hacca karayoluyla gidiş organizasyonu yapılmaması talimatını verdi. Turizm Bakanlığı yetkilileri kararın yanlış olduğunu savundu.