Karadeniz çöplük olma yolunda...

Merkezi İstanbul'da bulunan Karadeniz Kültür ve Çevre Derneği bir raporla uyardı. Avrupa ülkelerinin ürettiği kirliliğin üçte biri Karadeniz'e boşalıyor.

ORDU - Derneğin hazırladığı raporda şu noktalara dikkat çekildi: "Ren-Main kanalının açılmasıyla Tuna Nehri, kıyılarında yoğun sanayi tesisleri bulunan Baltık Denizi'nin ve Ren'in kirliliğini Karadeniz'e taşıyor. Tuna, sanayileşmiş ülkelerden ve yoğun yerleşim yerlerinden geçerek her yıl 60 ton civa, 60 ton fosfor, 900 ton bakır, 1000 ton krom, 4 bin 500 ton kurşun, 6 bin ton çinko, 340 bin ton azot ve 50 bin ton petrol atığını Karadeniz'e getiriyor. Bu atıklar aşırı miktarda azot ve fosfor içeriyor. Karadeniz'e gemilerle de atık boşaltılıyor. Karadeniz'e akan nehirlerin taşıdığı su miktarları ve balık çeşitliliği azalıyor." Rapora göre; Karadeniz'de avlanan hamsi miktarı, 1988'de 295 bin ton iken 1989 yılında bu rakam 97 bin tona, 1990 yılında ise 66 bin tona indi. Azalma devam ediyor. Mezgit ve barbunya stoklarında yıpranmalar baş gösterdi. Karadeniz'deki yaklaşık 300 balık türünden 60'ının koruma altına alınması gerekiyor.