Karar tamam yıkım zamanla

Beykoz Belediyesi, Serdaroğlu Özel Ormanı'nda inşa edilen Acaristanbul'daki 142 villanın yıkılmasına karar verdi. Acarlara 240 bin YTL de ceza kesen encümen, kararın uygulanması için firmaya yedi günlük süre tanıdı. Acarlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar, ruhsatların yasal olduğunu belirterek kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül: "Yargı sürecine göre hareket edeceğiz."

İSTANBUL - Acaristanbul'daki 142 villa için dün balyoz 'sesi' duyuldu. Beykoz Belediyesi Serdaroğlu Özel Ormanı'nda inşa edilen 'ruhsatsız' villaların yıkılmasını ve Acarlar İnşaat'a 240 bin YTL para cezası verilmesini kararlaştırdı. Ancak dozerlerin, bu lüks siteye girişi kolay olmayacak. Acarlar, yıkım kararını yargıya taşıyacaklarını açıklarken, Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül "Yargı sürecine göre hareket edeceğiz" dedi.
Beykoz Belediye Encümeni dün, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli kesin izni almadan inşaatlarına başlanan villaların yıkım kararını üçe karşı dört oyla aldı. Belediye Başkanı Muharrem Ergül'ün başkanlık ettiği toplantıda üyeler Sefa Tüzemen, Mesut Türkeli ve Hasan Özben yıkıma karşı çıktı. Diğer üyeler Seher Çekerek, Ömer Çelik ve Başkan Ergül ise yıkımdan yana oy kullandı.
Yıkım kararının ardından Acarlara kararı uygulamaları için Acarlar İnşaata yedi günlük bekleme süresi verdi. Bu süre içinde Acarlar villaları yıkmazsa belediyenin sekizinci gün inşaatları yıkma hakkı var. Ancak Acarlar, encümen kararının iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuracak. Bu noktada belediye, ileride tazminat davasıyla karşı karşıya kalmamak için yıkıma başlamadan önce yargı sürecini bekleyecek. Acarlar, Acaristanbul için 43 milyon YTL'lik bedel tespiti yaptırmıştı. Yargı süreci tamamlandığında, Beykoz Belediyesi yıkıma başlayacak.
Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran Acarlar, olumsuz bir karar halinde bir üst mahkemeye temyiz başvurusu yapabilecek. Tersi bir durumda, yani Acarlar'ın itirazı kabul edilir ve encümen kararı reddedilirse bu sefer Beykoz Belediyesi mahkemeye gidecek.
Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül, "Acarların yasal haklarını kullanma süresi var. Bu süre sonunda gereği neyse belediye tesis edecek. Onlara bir hafta süre vereceğiz. Onlar da yargıya gidecek. Yargı sürecine göre hareket edeceğiz" dedi.
Pepe: Gecekondu durumundalar
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe de kararın ardından konuştu. Acaristanbul'un Danıştay'ın ruhsatla ilgili verdiği kararla, 'kaçak gecekondu' durumuna düştüğünü belirten Pepe, şöyle devam etti:
"Karar, Acarlara tebliğ edildikten sonra bir haftalık sürede Acarlar mahkemeden durdurma kararı alabilirse, mahkeme aksine karar verirse, o zaman belki yıkım durabilir. Aksi halde yıkımın önünde hiçbir engel kalmamıştır. İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri son derece açıktır. Yıkımı ya kendisi yapacak, yapmazsa belediye yapacak, üzerine yüzde 20 koyarak ondan tazmin edecek."
Acar: Gerekirse kendim yıkarım!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da kararla ilgili "Bakanlık gereken yıkım işlemini yapacaktır veya ilgili belediyeden isteyecektir. Veya Büyükşehir Belediyesinden isteyecektir" diye konuştu.
Acarlar Şirketler Topluluğu Başkanı İsmet Acar ise yıkım kararının yasal dayanağı olmadığını savunarak, yargı yoluna gideceklerini söyledi. Acar, İmar Kanunu'nun 32. maddesinin, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat olup da, ruhsata aykırı yapı yapıldığı takdirde mühürlenerek, inşaatın derhal durdurulması hükmünü içerdiğini belirtti. Bu maddenin yasal olarak Acaristanbul için uygulanamayacağını öne süren Acar, "Ruhsat geri alındığı tarihe kadar yapılmış yapılar, kazanılmış haktır. Bunun yıkımı, yasal açıdan söz konusu değildir. Yasal dayanağı olmayan bu karara karşı yargı yoluna elbette gidilecektir. Kesinleşecek yargı kararı ne gerektiriyorsa tarafımızdan o yapılacaktır. Eğer yargı kararıyla yıkım söz konusu olacaksa, hiç kimseye bırakılmadan tarafımızdan binalar yıkılacaktır."
Acar, yapı ruhsatlarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda iptal tarihine kadar yapılan yapıların kazanılmış hak olarak değerlendirileceğine ilişkin Danıştay'ın yerleşik içtihatları olduğunu savundu.
Uzun ve sancılı bir süreç
İnşaatına üç yıl önce başlanan Acaristanbul'un ruhsatları, Mimarlar Odası'nın İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi'nde açtığı dava sonucu 9 Nisan 2006'da iptal edilmişti. Acarlar İnşaat A.Ş. itiraz etmiş ancak Danıştay reddetmişti. Ardından belediye 18 Aralık 2006'da, Acarlara dördü su basmanı seviyesindeki 142 villaya yeniden ruhsat almaları için bir ay süre tanımıştı. Aksi halde İmar Kanunu'nun 32 ve 42. maddeleri uyarınca yıkım yapılacaktı. Acaristanbul'un ruhsatları yenilenemezken belediyenin yıkım kararı hayli 'sancılı' bir süreçten geçmişti. Dosya 19 Ocak'ta encümene sevk edilmişti. Encümen 'kazanılmış hak' olan villaların yıkılamayacağına karar vermişti.
Ruhsat iptaline ilişkin Danıştay'a yapılan temyiz başvurusunun sonucunu bekleyen encümen, dosyayı İmar Müdürlüğü'ne iade etmişti. Ancak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın itirazıyla karardan vazgeçilmişti. Sonra da encümendeki bir üyenin istifası ve yeni üyenin dosyayı incelemesi için karar toplantısı bir hafta daha gecikmişti.'Dileriz yeniden ormana dönüşür'
İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Ahmet Turgut kararı değerlendirirken, sürecin kararlılıkla devam etmesini istedi. Turgut, "Bu karar hukuki bir süreç getirebilir, ancak kamu bunu çözer. İmar Kanunu'nda belirtilen süreye göre Acarlar'a tebliğ edecekler. Bu süreç tüm kaçak yapılara önlem olmalı, kararlılıkla uygulamaya devam edilmeli" dedi.
Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhçu da şöyle konuştu:
"Yüksek yargı 2006'da kararını vermişti ve bu kararın verilmesinden sonra yapılan bütün itirazları yargı değerlendirdikten sonra nihai kararını verdi. Bu kararın değerlendirilmesi artık söz konusu değil. Yargı uzman raporlarına dayanarak kararını vermişti. Yerel yönetimin bu kararın uygulanmasıyla ilgili sorumlulukları var. Bundan sonra süreci izlemek gerekir. Dileriz ki bu süreç Serdaroğlu Ormanı'nın yeniden orman alanı olarak İstanbul'a kazandırılmasıyla sonuçlanır. Fenerbahçe Burnu'nda plaj alanında iş merkezi yapılmıştı. Bununla ilgili dava açıldı. Yargı yine ruhsat iptaline karar verdi. Belediye iş merkezini yıkarak plaj alanı olarak kullanılması için İstanbullulara kazandırdı. Dileriz ki Acaristanbul'da da aynısı olur."