Karar yargıyı bağlar tahliye gelebilir

Haber: DENİZ ZEYREK - deniz.zeyrek@radikal.com.tr / Arşivi

Anayasa Mahkemesi’nin kararının birer örneği, ilgili mevzuat gereği başvurucuya, Adalet Bakanlığı’na ve diğer ilgililere tebliğ edilecek. Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal dosyasında ‘ilgili’ mercii ise yargılamayı yapan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ydi.
Anayasa Mahkemesi’nde ‘Bireysel Başvuru’ hakkı kapsamında görevlendirilen Bölümler ve Komisyonlarca verilen kararlar kesin ve bunlara karşı itiraz edilebilmesi mümkün değil. Bu kararlar, Anayasa Mahkemesi’nin diğer kararları gibi yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlıyor.
Mevzuata göre Anayasa Mahkemesi, kamu işlemiyle bir temel hakkın ihlal edildiğini tespit ederse, öncelikle bu ihlalin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına gerek olup olmadığına karar verir. Balbay ve Haberal dosyasında iç hukuk yolları tüketilmediği için adil yargılama konusundaki ihlal iddiasını kabul etmeyen Yüksek Mahkeme, doğal olarak yeniden yargılama kararı da almadı. Ancak, mahkeme uzun tutukluluk nedeniyle gördüğü ihlal karşısında başvurucuların lehine tazminat kararı verdi.
Anayasa Mahkemesi kararında, gerekli görürse ihlalin ve sonuçlarının hangi şekilde ortadan kaldırılabileceği konusunda yapılması gerekenleri de açıkça belirtebilir. Balbay ve Haberal Kararında Anayasa Mahkemesi’nin ihlalin nasıl giderileceğine dair bir hüküm yok.
Bu nedenle kararı yargı verecek. Bu konuda da iki farklı görüş var:
5 Ağustos’ta hüküm verildiği için top 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıktı. Balbay artık ‘hükümlü tutuklu’ ve bu nedenle uzun tutukluluk ihlali nedeniyle sadece tazminatla yetinilebilir ya da Yargıtay, temyiz incelemesi sürerken tutuklu kalmasın, ihlal devam etmesin diye tahliye kararı verebilir.
5 Ağustos’ta Balbay hakkında hüküm açıklandı, ancak yerel mahkeme gerekçeli kararını açıklamadı. Gerekçeli karar ilk kademe yargılamasının bir parçası ve tamamlanmadığı için Balbay hakkındaki yerel mahkeme süreci tamamlanmamış sayılabilir. Bu nedenle yerel mahkeme de ihlal devam etmesin diye tahliye kararı alabilir.
Özetle söylemek gerekirse, ‘karar kesinleşti’ sayılsa da temyiz süresi boyunca Balbay’ın statüsü ‘hükümlü tutuklu’ olacak ve Yargıtay’ın kararı bozma, yerel mahkemeye geri gönderme ihtimali de hesaba katılırsa, Anayasa Mahkemesi’nin tespit ettiği ‘uzun tutukluluk’ ihlali devam edecek. Birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında da temyiz süresinin uzunluğu ‘ihlal’ olarak değerlendiriliyor.