Kariyerde tek sınava son

Öğretmenlik mesleğine getirilecek kariyer sisteminde, sınav tek ölçü olmayacak.

ANKARA - Öğretmenlik mesleğine getirilecek kariyer sisteminde, sınav tek ölçü olmayacak. Milli Eğitim Alt Komisyonu'nda yapılan değişikliğe göre, yükselmede sınavla birlikte kıdem, eğitim ve sicil puanı esas alınacak. Tasarının son şekli şöyle:
Üç basamaklı kariyer: Öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra, 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere üç kariyer basmağına ayrılacak. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanacak.
Yükselmenin koşulları: Kariyerde tek ölçü, sınav olmayacak. Yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi-lisansüstü eğitim, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportik çalışmalar, v.b) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Değerlendirmenin yüzde 10'unu kıdem, yüzde 30'unu eğitim, yüzde 10'unu sicil, yüzde 50'sini de sınav puanı oluşturacak.
Üç yılda bir sınav: Yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınacak. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az yüzde 60'nı almış olmak gerekecek. ÖSYM'nin yapacağı sınav üç yılda bir olacak. Ancak uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik kontenjanının en az yüzde 10'unun boşalması halinde sınav için süre kaydı aranmayacak.
İstisna da var: Yüksek lisans öğrenimini bitirmiş öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini bitirmiş olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmayacak. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, eğitim ve sicil ölçülerine göre değerlendirilecek.
Alt sınır: Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, baş-öğretmen oranı yüzde 10, uzman öğreten oranı ise yüzde 20 olacak. Alt komisyon, bu oranların Bakanlar Kurulu ile artırılabileceğini de hükme bağladı.
Kariyer zammı: Başöğretmenlik unvanını kazananlar eğitim ve öğretim tazminatının yüzde 40'ını, uzman öğretmenler ise yüzde 20'sini alacak. Bu çerçevede uzman öğretmenlerle başöğretmenlerin ücretlerine 600 milyon lira ile 1.2 milyar lira arasında zam yapılacak.