Karşılıksız çeke hapse iptal yolu açıldı

Karşılıksız çekten yargılananların 'Anayasa'ya aykırılık' iddiasını ciddi bulan beş yerel mahkeme, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa'ya "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" hükmünün konulmasının ardından karşılıksız çek verme suçlarına hapis cezası öngören yasa hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu.
Beş yerel mahkeme, karşılıksız çek verme suçundan yargılananların 3167 sayılı Çek Kanunu'nun karşılıksız çek verme suçlarına 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören 16. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bularak, itiraz yoluyla iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Başvurularda Anayasa'nın 38 maddesine, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" hükmünün getirildiği hatırlatılarak, karşılıksız çek vermenin de sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi olduğu kaydedildi. Başvurularda, Anayasa değişikliği ile bu suçlara karşı hürriyeti bağlayıcı ceza verilemeyeceği, bu nedenle 3167 sayılı yasadaki hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istendi.
Anayasa Mahkemesi, önümüzdeki günlerde başvurularla ilgili olarak ilk incelemeyi yapacak. Yüksek Mahkeme, başvuruları esastan görüşmeye karar verirse, raportörün hazırlayacağı rapor beklenecek. Raporun ardından belirlenecek bir günde iptal istemi esastan karara bağlanacak.