Katsayı kalkınca meslek liselerine giden öğrenci sayısı arttı

ANKARA- Ünversiteye girişte düşük katsayı uygulaması kalkınca meslek liselerine ilgi arttı.
CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ’nün ‘mesleki teknik liseler ve katsayı uygulamalarına’ ilişkin soru önergesini cevaplandıran Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, meslek liselerinin son sınıflarıda okuyan ya da mezun olanların üniversiteye yerleşme oranlarının katsayı uygulamasından önce ve sonra değişikliğe uğradığını anlattı. Çubukçu’nun verdiği bilgiler şöyle: “Mesleki ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okuyan ya da mezun olan öğrencilerin 1997’de yüzde 6. 8’i, 1998’de yüzde 7’si, 1999’da da yüzde 4’ü, bir yüksek  öğretim lisans programına yerleştirildi. Katsayı uygulamasından sonra, bu okullardan üniversiteye girenlerin oranında düşüş görüldü. 2002 ve 2003 yıllarında mezun olanların sadece yüzde 2.9’u  üniversiteye girebildi, 2004’te bu  oran yüzde 2.3 ’te kaldı. 2005 yılında meslek liselerinden mezun olanların, yüzde 2.4’ü , 2006’da da yüzde 2.7’si üniversiteli olabildi.
Mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki oranı 2004-2005 eğitim ve öğretim yılından bu yana kadar geçen sürede artış gösterdi. Önceki yıllarda yüzde 38 olan mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki oranı katsayının kalktığı  2008-2009 eğitim-öğretim yılında yüzde 43’e ulaştı.” (aa)