Katsayı kalktı, kutuplaşması kaldı

Katsayı kalktı, kutuplaşması kaldı
Katsayı kalktı, kutuplaşması kaldı
YÖK imam-hatip liselerine üniversiteye girişte katsayı engelini kaldırırken şimdi şu soru gündemde: İmam-hatiplere hücum mu olacak? Karara karşı çıkanlara göre artık genel liseler devre dışı, ortaöğretimde iki kutuplu bir yapılanma olacakUMAY AKTAŞ SALMAN

YÖK Genel Kurulu’nun, 28 Şubat sürecinde uygulanmaya başlanan ve 10 yıldır da siyasi gündemin en önemli tartışma konularından olan ‘katsayı farkı’nı bir toplantıda sona erdirmesi, üniversiteye girişte bir devri kapattı. Başta imam-hatip liseleri olmak üzere meslek liselilerin üniversiteye girişte istedikleri bölümü seçememelerine yol açan farklı katsayı uygulaması, AKP Hükümeti’nin birçok girişimine rağmen bir türlü kaldırılamamıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün göreve başlamasının ardından, bir dönem AKP’ye muhalifliğiyle ön planda olan YÖK’ün yapısı da tümüyle değişti ve katsayının kaldırılması için gerekli zemin oluşturuldu. Önceki gün Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu, tarihi bir karar alarak öğrenciler arasındaki katsayı farkını tamamen kaldırdı ancak hemen tartışmalar da başladı.

Eski YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İsa Eşme: Meslek lisesi öğrencisinin, lise müfredatını kapsayan ve tamamen akademik başarıyı ölçen yeni sistemin ikinci aşamasını başarması mümkün değildir. Geçmiş yılların ÖSS sonuçları bunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle, meslek lisesi çıkışlıların, sınavda başarılı olmalarına rağmen katsayı uygulaması nedeniyle mağdur edildikleri görüşü tamamen aldatmacadır. Katsayının kaldırılması mesleki eğitime avantaj sağlamayacak tam tersine, sınav hazırlığı nedeniyle uygulamalı meslek eğitimi sekteye uğrayacaktır. Genel liselere göre iki kat daha pahalıya mal olan mesleki eğitim öğrencileri, sınav yarışına dahil edilerek bir kaynak israfına yol açılacaktır. Uygulamadan iki kesim yararlanacaktır. Birincisi, meslek liselilerin dershaneye yönelmek zorunda olmaları nedeniyle dershane sahipleri, ikincisi de tabii ki imam hatip liseleri. Son altı yılda, imam hatip kökenlilerin istihdamında gösterilen politika nedeniyle, gençlerin bu okullara gidişi özendirilecek ve çok yakın bir gelecekte imam-hatip liseleri, genel liselere alternatif hale gelerek ortaöğretimde iki kutuplu yapılanma ile karşı karşıya gelinecektir. Bu durum, zaten yıllardır örselenmiş olan Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun tamamen ortadan kalkması demektir.

‘Bunun için istifa etmiştim’
Eski YÖK üyesi Bülent Serim: Bunun için istifa etmiştim, haklı çıktığım için mutluyum. Artık genel liseler devre dışı kaldı. Farklı katsayı uygulamasıyla meslek liselerine de zarar verdiklerinin farkında değiller. Zaten meslek liseleri bugünkü müfredatlarıyla üniversiteye öğrenci yerleştiremez. İmam-hatip liseleri odaklı meslek liselerine yapılan katsayı uygulaması tüm liseleri etkiledi. Bunun acısını Türkiye ağır ödeyecek.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere: Bugüne kadar tartışmalar meslek liselerinden çok imam-hatip liselerinin üniversiteye girişi üzerinden yapıldı. Oysa ortaöğretim sisteminin yanlışlığının üzerine gitmek lazım. Son ÖSS de ortaöğretimin çöktüğünü gösterdi. Gelecek yıl imam-hatip öğrenci sayısı zirve yapacak. İmam-hatip liseleri klasik lise olsun, ilahiyat fakültelerinin sayıları artsın. Sorun kendiliğinden ortadan kalkar. YÖK iktidarın baskısıyla bu kararı aldı. Kararı ne kadar eşitlik bazında değerlendirsek de, çekincelerimizi koruyoruz.

Eski YÖK Üyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen: Bu işi takım tutar hale getirdiğiniz zaman yanlış yaparsınız. Sistemi tartışmamız lazım. Dünyaya baktığınızda mesleki teknik eğitime gidiş var. Türkiye’de de böyle oldu. Erken yaşlarda çocukları alanlara yönlendireceğiz dediler. Mesleki teknik lisede daha az matematik, fizik, tarih öğretiyoruz ama elektirik, turizm gibi kendi alanını öğretiyoruz. Bu insanları genel liselerle aynı kulvarda yarışa sokmak doğru değil. Hepsini tek alana toplamak yanlış. Eğitim sistemimize üniversiteye girişte sınavın kalkması lazım. Sistemi anaokulundan itibaren formülize etmemiz lazım.

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç: Katsayı farklarının kaldırılması sonucunda mesleki yönlendirme adı altında yürütülen üniversite öncesi tüm düzenlemeler etkisizleştirilmiştir. Karar, son dönemde uygulanan katsayı farkı nedeniyle öğrenci sayısında gerileme gözlenen imam hatip liselerine olan yönelmeyi artıracak, teşvik edici bir karar olarak da dikkatleri çekmektedir.

Türk Eğitim Sen Başkanı İsmail Koncuk: Meslek lisesine giden öğrenci ‘Ben iyi bir doktor olur muyum?’ diye düşünüyorsa ‘Sen olamazsın’ demenin anlamı var mı? Ortaöğretimin her aşamasında öğrenci kendi geleceğiyle ilgili yükseköğretim programını seçebilmeli. Ciddi haksızlıktı bu katsayı. Geç kalmış bir uygulama. Olayı ne iktidar ne muhalefet siyasi nemalanma haline getirmesin. Mesleki teknik eğitimde kalite artar.

‘YÖK iktidarın taşeronu’
Eski Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer: Sistemin genel sorunları yerine sadece imam-hatip liselerinin katsayı engeli gündeme geldi. Oysa sistem pek çok eşitsizlikleri barındırıyor. Türkiye’de katsayı engeli öncesi de sonrası da mesleki eğitimin genel ortaöğretim içindeki yüzdelik dilimi değişmedi. YÖK 28 Şubat’ta 28 Şubat’ı gerçekleştirenlerin taşeron örgütü gibi çalışmıştı. Şimdi de YÖK iktidarın taşeron örgütü gibi çalıştı.

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez: Ülkemiz 28 Şubat sürecinin dar kalıplı ideolojik kararlarından birinden daha kurtulmuş bulunuyor. Bu karar ülkemizin demokratik ilerleyişini zorlaştıran ağırlıktan kurtulması yolunda önemli bir adım.

Eğitim İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli: YÖK siyasal iktidarla özdeşleşti. İktidarın talimatlarına ve beklentilerine göre hareket ediyor. Meslek liselerinin doğrudan meslek yüksekokullarına geçme, alanlarıyla ilgili tercihlerde ek puan alma gibi zaten önemli birtakım avantajları varken, şimdi katsayı uygulamasının da kaldırılmasıyla genel liseler karşısında daha da avantajlı duruma geçtiler.

‘Bugün dershaneler bayramı’
Türk Eğitim Derneği Selçuk Pehlivanoğlu: Doğru yanları da yanlış yanları da var. Altyapıyı değiştirmeden çatıyı değiştiriyoruz. Bugünü dershaneler bayramı ilan edebiliriz.

‘Laiklik çürük mü?’
Önder İmam-Hatip Liseleri Mezunları Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Ziyaettin Sula: 10 senedir hak gaspı vardı. Bu ortadan kaldırıldı. Türkiye’de 470 civarında imam hatip var. Öğrenci sayısı da 145 bin. Katsayı çıktığı yıllarda sayı 60 bine kadar düştü. Ancak sonra yine eski haline geldi. Niye rahatsız oluyorlar? 15 milyon öğrenci içinde bizim öğrencimiz 145 bin. Türkiye’de laiklik bu kadar mı çürük, niye rahatsız oluyorlar? Karardan sonra imam-hatip öğrenci sayısında büyük artış olmaz.

Ne değişti?
Yeni sisteme göre, liselerdeki sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan öğrencilerle, imam-hatip veya meslek lisesinde okuyan öğrenciler seçtikleri alan veya okul türüne bağlı kalmadan istedikleri yükseköğretim programına gidebilecek. Tüm öğrencilerin Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı, 0.15 katsayısıyla çarpılacak.