'Katsayı soruna çare değil'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), yükseköğretime
girişte meslek liselerine ilişkin katsayı farklılığını kaldıran...

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), yükseköğretime
girişte meslek liselerine ilişkin katsayı farklılığını kaldıran yükseköğretim yasa tasarısındaki düzenlemenin, ortaöğretimin sorunlarına çare olmayacağı gibi üniversiteye giriş sınavına az bir süre kala karmaşaya yol açacağını savundu.
TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Maliyeti genel lise eğitiminden fazla olan mesleki ve teknik liselerden mezun olanların, kendi alanlarından farklı bir alanda yükseköğrenim görmelerini kolaylaştıran düzenlemelerin ciddi bir kaynak israfına da yol açacağı dikkate alınmalıdır. İdari ve mali özerkliği sağlayan, yükseköğretim sisteminde çeşitliliği vurgulayan, ademi merkeziyetçi, kurumların yaratıcılığını ve kimliklerini ön plana çıkaran ve üniversitelerin birbirleriyle rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan bir sistemin tasarlanması son derece önemlidir."
Açıklamada, ülke gündeminde yoğun tartışmalara yol açan katsayı düzenlemesi ile ilgili olarak hükümet ve konunun doğrudan tarafı olan YÖK arasında diyalog ortamının tesis edilmesi ve ortak çözüm arayışına gidilmesi gerektiğine işaret edilerek, yükseköğretime girişte katsayı farklılığını kaldıran düzenlemenin, ortaöğretimin sorunlarına çare olmayacağı gibi, üniversiteye giriş sınavına az bir süre kala karmaşaya yol açacağı vurgulandı. Açıklamada, "Katsayı konusu dolayısıyla imam-hatip liseleri tartışmasının yeniden siyasi gündeme oturması ise; mesleki ve teknik eğitimin istihdam bağlantısının kurularak yeniden yapılandırılması, ortaöğretimde müfredatın çağdaşlaştırılması, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması, yüksek-öğretimde idari-mali özerklik gibi eğitim sisteminin kapsamlı reformunu sağlayacak politikaların üretilmesini ve tartışılmasını gölgede bırakmaktadır" denildi.