'Kavak'ın telefonları dinlenmedi'

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, ANAP İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın
telefonlarının dinlenmesine dair herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, ANAP İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın
telefonlarının dinlenmesine dair herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda gündemdışı söz alan ANAP İstanbul Milletvekili Sühan Özkan, çıkar amaçlı suç örgütlerine ilişkin yasanın uygulanmasının çerçevesinin, ilgili mevzuatta çizildiğini söyledi. Cavit Kavak'ın
telefonlarının hukuka aykırı olarak dinlendiğini dile getiren Özkan, "Ortada
bir anayasa suçu vardır. Bu uygulama eğer kasıtlı değilse hukuk ehliyeti bakımından çok önemli bir zaaf sözkonusudur" dedi. Adalet Bakanı Türk, Özkan'ı cevaplandırırken, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası'nın
'iletişimin dinlenmesi ve tespiti' konusunda bazı istisnai düzenlemeler getirdiğini kaydetti. Bu durum için hakim kararı gerektiğini anlatan Türk, uygulamanın 'son çare' olarak öngörüldüğünü söyledi. Adalet Bakanı Türk, şöyle konuştu: "Sözü edilen kişiler arasında İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın da adı bulunmaktaydı. Ankara 2 Numaralı DGM yedek hakimliğince, haklarında
soruşturma yürütülen kişilerin her bir faaliyetlerinin teknik araçlarla gözetlenmesine ve izlenmesine karar verilmiştir. Bu karar telefonların dinlenmesini kapsamamaktadır. Yedek hakimliğin 10 Kasım 2000 tarihli kararında, (bu şahısların uzun süredir takip edildiği, telefonlarının izlenip, dinlendiği) ibaresi yer almaktadır. Bu ibare Sayın Milletvekili ile ilgili olmayıp, tutuklanmış bulunan diğer bir sanığın telefonlarının dinlenmesi
konusunda yedek hakimlikçe daha önce verilen kararların uygulanmasına yöneliktir. Karar sırasında Sayın Kavak'ın milletvekilli kimliği bilinemediği için, durum daha sonra soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı'na sözlü olarak bildirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan araştırma sonucunda kararın Sayın Milletvekili açısından uygulanmaması yönünde talimat
verilmiştir. Ankara 2 Numaralı Yedek Hakimliği'nce Sayın Kavak'ın telefonlarının dinlenmesine dair verilmiş bir karar bulunmadığından, TBMM'ndeki telefonlarının da dinlenmesi söz konusu değildir. Ayrıca, Sayın Kavak'ın milletvekili kimliği anlaşıldıktan sonra hakkında herhangi bir
soruşturma işlemi yapılmamış; ev veya işyeri telefonları da hakimlik kararına
dayanılarak hiçbir zaman dinlenilmemiştir."