@omererbil

Kaya resimlerini kurtaran girişim

Kaya resimlerini kurtaran girişim
Kaya resimlerini kurtaran girişim
Latmos'taki kaya resimlerini mıcır olmaktan, taş ocağının sahibi kurtardı. Enver Erdoğan, resimler için ruhsatın iptalini istedi.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Radikal’in ‘‘Hangisi Taş Devri’’ başlığı ile duyurduğu Bafa Gölü’nün kıyısında Anadolu ’nun en güzel antik kentlerinden biri olan Herakleia Latmos’taki kaya resimleri taş ocağında mıcır olmaktan kurtuldu. Bu defa yargı ya da çevreciler değil belki de ilk defa bir maden ocağı sahibi kendi rızası ile tarihi değeri olan bir arazideki haklarından feragat etmek için devlete başvurdu. Egamin Mineral Maden Ocağı şirketinin sahibi Enver Erdoğan, tüm yasal izinlerini aldığı, ÇED raporu da olan maden ocağından vazgeçti.
Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de alanda bulunan taş ocağı sahibi haberimizden sonra olaya el attı. Bakanlık, alanda sit çalışmaları ve kaya resimlerinin bulunduğu alanların tespitini hızlandırdıklarını belirtirken taş ocağının sahibi Enver Erdoğan ruhsattan vazgeçtiklerini söyledi. Erdoğan, ‘‘Radikal’de haberi okuduktan sonra hemen müracaat ettim. Bu resimler nerelerdeyse orada maden aramayalım. Gerekirse ruhsatımızı iptal edip başka yerde arayalım. Tarihe zarar vermek istemeyiz’’ dedi. Erdoğan ruhsata karşılık devlet tarafından kendisine yeni alan gösterilmesini istiyor.
Herakleia Latmos’u araştıran Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Anneliese Peschlow-Bindokat, 1990’ların başında bölgede başlattığı yüzey araştırmalarında Beşparmak Dağları’nın çeşitli kesimlerinde bugüne kadar binlerce kaya resmi tespit etti. M.Ö. 6 bin – M.Ö. 5 binin ilk yarısına tarihlenen bu kaya resimleri Yakındoğu arkeolojisinin son dönemdeki en büyük keşfi oldu. Ancak son birkaç yıldır bölge taş ocaklarının kuşatması altında kaldı. Dr. Pesclow 350 ayrı noktada tam 1050 resim tespit etti. İnsanlığın bu en eski sanat eserleri taş ocaklarında mıcır olacaktı.