Kayıp silahlara af kararına temyiz

Susurluk davalarında büyük önemi olan kayıp silahlar davasının affa sokulmasına sürpriz bir itiraz geldi.

ANKARA - Susurluk davalarında büyük
önemi olan kayıp silahlar davasının affa sokulmasına sürpriz bir itiraz geldi. İlk kayıp silahlar davasını temyiz eden İçişleri Bakanlığı, müdahili olduğu, önceki hafta afla ertelenen ikinci kayıp silahlar davasını da temyiz ediyor.
Bakanlık davanın görüldüğü mahkemeye bu amaçla süre tutum dilekçesi göndererek, temyize gideceğini, bunun için gerekçeyi beklediğini belirtti. Gerekçe hazırlandığında
karar Yargıtay'a gönderilmek üzere temyiz edilecek. Susurluk'la bağlantılı bu davalardaki temyiz istemleri kabul edilirse, Emniyetçiler af kapsamı dışında kalan suçlardan ceza alabilecek.