Kayıp ve çalıntı cihaz kullanımına engel

ANKARA- Kayıp, kaçak veya çalıntı elektronik eşyaların kullanımının önüne geçilmesi için elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altınmasını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Daha önceki yönetmeliklerle belirlenen, toplu veya bireysel olarak mevzuata uygun bir şekilde ithal edilerek veya yurt içinde üretilerek kuruma bildirilen cihazların numaralarının yer aldığı ‘beyaz liste’ ve  kaçak, kayıp, çalıntı ya da elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarından oluşan ‘siyah liste’ye ilişkin düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, işletmeciler, abone numaraları ile eşleştirme yapılarak kullanıma açılanlar hariç olmak üzere siyah listeye giren kayıp ve çalıntı ihbarı yapılmış cihazların elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat, kaçak olduğu tespit edilen cihazların elektronik haberleşme bağlantısını 1 hafta, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazların elektronik haberleşme bağlantısını 30 gün içerisinde kesecek. (Radikal)