@sarikayaercan

Kaymakam, belediyenin cemevi kararını yargıya taşıdı

Kaymakam, belediyenin cemevi kararını yargıya taşıdı
Kaymakam, belediyenin cemevi kararını yargıya taşıdı
Maltepe Kaymakamlığı, Belediyesi Meclisi'nin ilçedeki cemevlerine ibadethane statüsü veren kararının iptali için dava açtı. Kaymakam Necip Çakmak dava dilekçesinde, ibadethane kararının 'sosyal hayatta telafisi mümkün olmayacak ayrışmalara neden olacağını' ileri sürdü.
Haber: ERCAN SARIKAYA - ercan.sarikaya@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Maltepe Belediyesi'nin cemevlerine ibadethane statüsü veren meclis kararının iptali için Maltepe Kaymakamlığı'nın 'kargaşa yaratır' gerekçesiyle dava açtığı ortaya çıktı. Cem Vakfı’nın yaptığı başvuruyu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2 Aralık 2014 tarihinde 'cemevlerinin de ibadethane olduğuna, ayrımcılık yapılamayacağına' hükmetti. Bu karardan 1 gün sonra ise Maltepe Belediye Meclisi, ilçe sınırlarındaki cemevlerinin ibadethane statüsü verilmesi için belediye tarafından verilen teklifi görüşüp karara bağladı. 3 Aralık 2014 günü toplanan meclis ilçe sınırlarındaki cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasını oyçokluğu ile kabul etti.

CHP GENEL MERKEZİ TALİMAT GÖNDERDİ

AİHM ve Maltepe Belediye Meclisi kararı sonrası CHP Genel Merkezi, partili belediyelere yazı göndererek, bulundukları yerlerdeki cemevlerine meclis kararıyla ibadethane statüsü verilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. Başta İstanbul’daki belediyeler olmak üzere meclislerde cemevlerini ibadethane olarak tanıyan kararlar alındı.

4 AY SONRA KAYMAKAMLIK DAVA AÇTI

Maltepe Belediyesi'nin cemevilerin ibadethane olarak tanımasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra 2 mart 2015 günü Maltepe Kaymakamlığı, ibadethane kararının iptal edilmesi istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Kaymakam Necip Çakmak imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede ‘uygulamanın birlik ve beraberliği ortadan kaldıracağı ve ibadethane kararının sosyal hayatta telafisi mümkün olmayacak ayrışmalara neden olacağı’ ileri sürüldü

‘BELEDİYE MECLİS'İ BÖYLE BİR KARAR ALAMAZ’

Maltepe Kaymakamlığı, dava dilekçesinde, belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki tanımlanmasına göre, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu kuruluşları olduğunu belirtti. Belediyelerin, farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da ortak amaçlarının, kamu yararı gözeterek hizmet üretmek olduğunu ifade eden kaymakamlık, Belediye Meclisinin cemevlerinin dini ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili karar alma yetkisinin bulunmadığını savundu. Kaymakamlık dilekçesinde, “Ülke çapında uygulanacak olan kararı alma yetkisinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkisinde olması, yine böyle bir teklifin kabulünün yerel meclislerde sayısal çoğunluğa sahip olan siyasi grubun farklı uygulamaları kabul edebileceği, bunun da idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olacağı düşünülmektedir” dedi.

DİN DUYGULARI, DEVLET İŞLERİNE KARIŞTIRILAMAZ’

Dilekçesinde, anayasanın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir” hükmünün yer aldığını anımsatan Maltepe Kaymakamlığı, laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

BU KARAR SOSYAL SORUNLARA YOL AÇAR’

Belediye Meclisi’nin aldığı kararın sosyal sorunlara yol açacağının vurgulandığı dava dilekçesinde şunlara vurgu yapıldı: “Belediye Meclisince, cemevlerinin dini ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili alınan kararın gerek kaymakamlığımızca, gerekse kamuoyunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, toplumda ciddi anlamda bir sıkıntıya yol açacağı gibi gelecekte sosyal hayatta telafisi mümkün olmayacak problemlere ve ayrışmalara sebep olacağı, bugüne kadar huzur ve sükunet içerisinde hayat süren ilçemizde insanlar arasında var olan birlik ve beraberliği ortadan kaldıracağı gözlemlenmekte olup, kaymakamlığımızca uygun bulunmayan meclis kararının iptal edilmesi hususunda gereğini arz ederim.”