Kaz Dağları milli park olsun

36 yerinde sondaj var
Mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen, oksijen deposu Kaz Dağları'nın yüzde 70'i Çanakkale'de. Balıkesir'deki kısmı milli park. Çanakkale tarafında 10 firma, 36 noktada maden arıyor. Bölge şimdiden delik deşik edildi, asırlık ağaçlar kesildi.
'Ruhsat vermeyin'
Kaz Dağları milli park ilan edilirse, madenciler bölgeden gidecek. Çanakkale'de valilik, belediyeler ve sivil toplum örgütleri, bunun için Çevre ve Orman Bakanlığı'na başvurdu. Enerji Bakanlığı'ndan da yeni maden arama ruhsatı verilmemesi istendi.
Bir gram altın, yarım ton su
"Bir gram altın için yarım ton su gerek" diyen uzmanlara göre madenlere ruhsat verilirse su kaynakları hem kuruyacak hem de siyanürle zehirlenecek. Ormanlar yok olunca bölge erozyon ve sellerle yüz yüze kalacak.
Haber: SERKAN OCAK / Arşivi

İSTANBUL - Enerji Bakanlığı'ndan edindiği maden arama ruhsatını gösteren herkesin Kaz Dağları'nı iş makineleriyle delik deşik edebilmesine karşı, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, bölge halkı kolları sıvadı. İlk hedef, Kaz Dağları'nın tamamının milli park alanı kabul edilmesi. Ayrıca bölgenin özel koruma alanı ilan edilmesi de isteniyor.
Balıkesir ve Çanakkale illeri sınırlarındaki Kaz Dağları endemik, jeolojik, kültürel, mitolojik ve arkeolojik açıdan bir bütün. Ama halen Kaz Dağları'nın Balıkesir'deki güney kısmı yani sadece yüzde 30'u milli park. Kuzeyde, çoğunlukla Çanakkale sınırları içinde kalan yüzde 70'lik kısımsa milli park değil.
Yani bu bölgede maden araması yapmak için Enerji Bakanlığı'na bağlı Maden Arama Şubesi'nden izin alıp, hektar başına 5 bin YTL'lik doğayı tahrip bedelini ödemek yeterli. Bölgenin tamamı milli park kapsamı içinde alındığında, işte bu prosedür kolaylığı ortadan kalkacak. Kaz Dağları'nda maden arama için Çevre Bakanlığı, maden işletme içinse Bakanlar Kurulu izinleri aranacak.
Çanakkale Valiliği, birkaç ay önce bölgenin tamamının milli park yapılması için başvurdu. Çanakkale Belediyesi de bu konuda Meclis kararı çıkararak Çevre ve Orman Bakanlığı'na başvurdu. Şimdi gözler bakanlığa bağlı Tabiat ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde.
Top iki bakanlıkta
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bölgenin tamamının milli park ilan edilmesi için çıkardıkları Meclis kararının Başbakan Tayyip Erdoğan'a da iletildiğini tahmin ediyor. Gökhan'a göre milli park ilanı sadece bir ilk adım:
"Kaz Dağları'nın Çanakkale ili sınırları içindeki kısmının tamamının milli park ilan edilmesi konusunda Çevre Bakanlığı'na öneride bulunduk. Bölgenin sadece milli park değil, özel koruma kapsamına alınması ve Maden Kanunu'nun değiştirilmesi taleplerimizi de ilgili Çevre Bakanlığı ile birlikte Enerji Bakanlığı'na da ilettik. Bakanlıklara şu andaki
arama ruhsatı alan firmaların sürelerinin uzatılmaması ve işletme ruhsatının verilmemesi konusunda da Enerji Bakanlığı'na öneride bulunduk."
İmza kampanyası başlatılacak
Çanakkale Çevre Platformu'nun ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın Başkanı Hicri Nalbant da bölgenin milli park ilan edilmesi için öncelikle imza kampanyası başlatacaklarını söyledi.
Ancak, Balıkesir'in Havran ilçesinde, yani milli park sınırları içinde de Koza Altın A.Ş.'nin arama için sondaj yaptığını söyleyen Nalbant'a göre, milli park ilanı tek başına yeterli değil: "Milli parkın yanında özel koruma alanı da yapılmalı. Asıl önemlisi de Maden Kanunu'nun değiştirilmesi. Bir gram altın çıkarmak için yarım ton su kullanılacak. Kaz Dağları'nın bu kadar suyu yok."
Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Ülgür'se kararlı: "Dağların tamamında altın bulunsa dahi yine de dokunulmaması gerekiyor. Kaz Dağları 40 çeşit endemik türü, tarihi ve oksijen deposuyla eşi benzeri olmayan bir yer."
Güneyi milli park, kuzeyi mahzun
Kaz Dağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan 21 bin 300 hektarlık kısmı, 1993 yılında milli park ilan edildi. 'Kaz Dağları kütlesinin Balıkesir il sınırları içinde kalan güney yüzü, Zeytinli Çayı'ndan Altınoluk beldesinin batısına kadar olan bölümüyle bu bölümün doruklara kadar olan yükseklikleri'ni kapsayan alan, aslında tüm Kaz Dağları'nın yüzde 30'u. Sık göknarlarla kaplı kuzey kısmıysa milli park sınırları dışında.
'Binpınarlı İda' da denilen Kaz Dağları'nın su zenginliğini mitolojik kaynakların yanı sıra DSİ de doğruluyor! DSİ verilerine göre Kaz Dağları yılda 1.3 milyar metreküplük su verimliliğiyle yüzlerce dereyi, su kaynağını besliyor. Bölgede DSİ tarafından yapımına devam edilen barajlar var. Bir gramı için yarım ton su, 175 gram siyanür gerektiren altınsa, çevrecilere göre öncelikle su için tehdit.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Önder Ayyıldız, "Kullanılan siyanür yeraltı ve yerüstü sularını kirletecek. Ormanlık arazi yok olacağından erozyon ve sel gibi problemler de oluşacak. Kaz Dağları, kesinlikle doğal zenginlikleri, endemik türleriyle milli park olması gereken bir bölge" diyor.