KCK Kürt sorununun çözümü için 3 koşul açıkladı

KCK Kürt sorununun çözümü için 3 koşul açıkladı
KCK Kürt sorununun çözümü için 3 koşul açıkladı
KCK, İlker Başbuğ ile Başbakan Erdoğan arasında "PKK'ya yönelik tasfiye harekâtının güçlendirilmesi için devletin çok teşhir olduğu dil ve kültür alanında bazı yumuşamalara gitme" konseptinde mutabık kalındığını iddia etti.

“KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı” çözüm sürecinin başarıya ulaşması için üç talep öne sürdü. Kandil, taleplerini "Kürtlerin varlığının, kimliğinin, Kürt kültürünün anayasal ve yasal güvenceye alınması, Kürt kimliğiyle düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün tanınması", "Kürtlerin bir toplum olarak kabul edilmesinin gereği özyönetiminin, yani demokratik özerkliğinin kabulü" ve "Her düzeyde anadilde eğitiminin kabul edilmesi" olarak açıkladı KCK çözüm sürecinde gelinen aşamaya ilişkin tutumunu bir deklarasyonla açıkladı.

28 ŞUBAT VE DOLMABAHÇE
Açıklamada, tarihi panorama da çizilirken, 28 Şubat sürecinde bazı aracılarla çözüm mesajları gönderildiğini belirtildi. Açıklamada, “2007 Mayıs’ında AKP hükümeti hem PKK ’yi hem asker-sivil bürokrasiyi idare etme politikasını sürdüremeyeceğini görerek Dolmabahçe mutabakatıyla PKK’nin tasfiye edilmesi konusunda Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la anlaşmışlardır. AKP’nin ve siyasal İslam’ın devlet içine alınması bu mutabakat sonucu gerçekleşmiştir” iddiası da yer aldı.

KCK, İlker Başbuğ ile Başbakan Erdoğan arasında “PKK’ye yönelik tasfiye harekâtının güçlendirilmesi için devletin çok teşhir olduğu dil ve kültür alanında bazı yumuşamalara gitme” konseptinde mutabık kalındığını iddia etti.

KANDİL’İN DEKLARASYONU

Kandil’in ANF’de yayınlanan “deklarasyonu”nda üç temel talep iletildi. Kürt kimliği ve kültürünün anayasal güvenceye alınması, demokratik özerkliğin tanınması ve anadilde eğitimin kabul edilmesini isteyen KCK İmralı’daki Öcalan’ın 21 Mart Nevruzu’nda ortaya koyduğu açıklaması çerçevesindeki bir çözümden yana olduğunu belirtti. 12 sayfalık “Deklarasyon”dan bazı bölümler şöyle:

12 EYLÜL'E BAKIŞ 

12 Eylül öncesi binlerce kadro ve sempatizanı, yüzbinlerce taraftarı olan bir hareket (PKK) ortaya çıkmıştır...

-Türkiye’deki devrimci demokrasi hareketinden, özellikle de PKK öncülüğündeki Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin yükselişinden kendi sonlarını gören kültürel soykırımcı sömürgeci güçler, 12 Eylül 1980’de faşist bir askeri darbe gerçekleştirdiler. Bu askeri darbeyle PKK’nin kökünü kazıyıp Kürt halkının özgürlük umudunu dirilmeyecek biçimde tarihe gömmek istediler. Sadece PKK kadro ve sempatizanlarını zindanlara doldurmadılar, tüm Kürdistan’ı bir zindan haline getirdiler. Bu kök kazıma harekâtı ve zulmüne karşı PKK kadro ve sempatizanları zindanda direnirken, PKK Önderliği ve kadroları da Ortadoğu alanında her koşulda direnecek bir örgüt yaratma mücadelesi verdiler.

TURGUT ÖZAL

1993 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kürt sorununun askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini anlamış, Kürt Halk Önderine mesaj ileterek, ateşkes olursa siyasi yollardan çözüm arayışı içine gireceğini belirtmiştir. Önder Apo, siyasal çözüm yoluna şans vermek için 1993 Mart’ında tek taraflı ateşkes ilan etmiştir. Ancak Önder Apo’ya mesaj ileten ve siyasal çözüm yöntemini devreye koymak isteyen Turgut Özal bizzat devlet içindeki çözüm istemeyen güçler tarafından katledilmiştir. Turgut Özal’ın katledilmesiyle birlikte Önder Apo’nun demokratik çözüm girişimi sonuçsuz kalmıştır.

ERBAKAN

Önder Apo 1995 Aralık ayında Refah Partisinin iktidar ortağı olmasından sonra Necmettin Erbakan’dan gelen mesaj üzerine yeniden tek taraflı ateşkes ilan etmiştir. Ancak devlet imha operasyonlarından vazgeçmeyince bu ateşkes uzun sürmemiştir. Necmettin Erbakan’ın bu yıllarda gönderdiği mesajlara hep sıcak bakılmıştır. Eğer adımlar atılırsa olumlu karşılık verme yaklaşımı içinde olunacağı mesajı iletilmiştir. Ne var ki derin devlet Erbakan’ı da 28 Şubat muhtırasıyla etkisiz hale getirmiştir.

28 ŞUBAT SÜRECİNDE ARACILAR GİTMİŞ
-Türk devleti 1997 ve 1998 yıllarında bazı aracılarla mesajlar göndermiş olsa da, bunların mücadeleyi durdurup oyalama ve zaman kazanarak Özgürlük Hareketi’ne yönelik tasfiye harekatları yapmak için yapılan girişimler olduğu 1998 9 Ekim komplosuyla netleşmiştir.

DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİ
(2004’te) ... AKP, kimi Kürt siyasetçilerini kullanarak Kürt Özgürlük Hareketi’ni bölme ve zayıflatma girişimlerinde bulunsa da PKK içindeki tasfiyeci-provokatif girişimler gibi bu tür girişimler de sonuçsuz kalmıştır. -1 Ekim 2006’da ilan edilen ateşkese de olumlu bir karşılık verilmemiştir. Hatta devlet içindeki derin güçler tarafından Kürt Halk Önderine yönelik zehirleme girişiminde bulunulmuştur. 2007 Mayıs’ında AKP hükümeti hem PKK’yi hem asker-sivil bürokrasiyi idare etme politikasını sürdüremeyeceğini görerek Dolmabahçe mutabakatıyla PKK’nin tasfiye edilmesi konusunda Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la anlaşmışlardır. AKP’nin ve siyasal İslam’ın devlet içine alınması bu mutabakat sonucu gerçekleşmiştir.

BAŞBUĞ- AK PARTİ ANLAŞTI İDDİASI
-Bu mutabakat sonucu AKP 2007 22 Temmuz seçimlerinde yeniden iktidar olduktan sonra PKK’yi tasfiye etme konseptinin dış ayağı da 5 Kasım Erdoğan-Bush görüşmesiyle oluşturulmuştur. Bu ortamda 2008 Zap harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca AKP hükümeti ile asker-sivil bürokrasi arasında PKK’yi tasfiye etmede yeni bir konsept benimsenmiştir. İlker Başbuğ ile Başbakan Erdoğan arasında mutabık olunan bu konsepte göre PKK’ye yönelik tasfiye harekâtının güçlendirilmesi için devletin çok teşhir olduğu dil ve kültür alanında bazı yumuşamalara gitmek gerekecektir. Kürtçe televizyonunun açılması gibi konuların 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesi gündeme gelmesi bu nedenledir. Bu süreç aynı zamanda Oslo görüşmelerinin yürütüldüğü süreçtir. Oslo görüşmeleriyle birlikte çatışmasızlık da sağlanmıştır.

Açıklanan paket başta Kürtler olmak üzere demokrasi güçlerinde hayal kırıklığı yaratmıştır... Alevi örgütlenmeleri paketi kendileri ve genel demokratikleşme açısından değerlendirdikleri için biz bu deklarasyonda bu konuyu değerlendirmedik.

ANDIMIZ

-İçeriğinin Kürtlerin ve demokrasi güçlerinin taleplerini karşılamadığı açıktır. Öyle ki Akil İnsanların hazırladığı raporlar dahi ciddiye alınmamıştır. Sadece başta Kürtler olmak üzere kamuoyunda teşhir olmuş, meşruiyeti kalmamış ve kendileri açısından da kambur hale gelen ‘andımız’ gibi ırkçı ve çağ dışı uygulamaları kaldırarak Kürt halkı ve demokrasi güçlerinin demokratik çözüm taleplerinin savuşturulmak istendiği görülmektedir... AKP’liler ve yandaşları dışında hiç kimse bu paket demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü için önemli bir adımdır dememiştir.

PKK, KCK, BDP İLİŞKİSİ
PKK, KCK ve BDP Kürtlerin tümünün olmasa da, Kürtlük bilincinde olan, Kürtlük adına talepleri olan toplumun çok önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Onlarca yıldır siyasi alanda yaşananlar bu gerçekliği kanıtlamıştır. Bu açıdan Önder Apo’nun, PKK’nin, KCK’nin ve BDP’nin Kürtleri büyük oranda temsil ettiği inkar edilemez gerçekliktir. -Eğer bir süreçten ve Kürt sorununun çözümünden söz edilecekse bunun iki taraflı irade, müzakere ve mutabakatla gerçekleşmesi gerektiği herkes tarafından takdir edilecek temel bir yöntemdir.

-Türk devletiyle yıllardır görüşmeler yapılmaktadır. Kürt Özgürlük Hareketi Türk devleti ve AKP hükümetinin oyalama ve zaman kazanma için bu görüşmeleri yaptığını bilmesine rağmen zaman içinde yaklaşımları değişir düşüncesiyle sorun yapmamıştır.

3 TEMEL TALEP
Kürt sorununun içerik olarak çözülmesinin temel koşulları vardır. Bu temel talepler karşılanmadan ayrıntıda konuşulan ve yapılanlar hiçbir anlam ifade etmez. Bu temel talepler, parametreler ve koşullar bellidir. Bunlar birbirinden koparılmayacak biçimde bir bütünü ifade ederler.

Birincisi: Kürtlerin varlığının, kimliğinin, Kürt kültürünün anayasal ve yasal güvenceye alınması, Kürt kimliğiyle düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün tanınması.

İkincisi: Kürtlerin bir toplum olarak kabul edilmesinin gereği özyönetiminin, yani demokratik özerkliğinin kabulü.

Üçüncüsü: kültürel soykırımla yok edilmek istenen bir halk olmasından dolayı her düzeyde anadilde eğitiminin kabul edilmesidir.

...Bunların nasıl somutlaşacağı ve pratikleşeceği ise tartışma, müzakere ve mutabakatla belirlenir.

ALAVERE DALAVERE KÜRT MEHMET NÖBETE...

-Kürtleri muhatap almadan, siyasi iradesini tanımadan, dolayısıyla müzakere yapılmadan da bu sorun çözülür demek, en başta da Kürtleri kandırmak, oyalamak anlamına gelir. Bunun da ‘Alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete’ yaklaşımının günümüzdeki pratikleşmesi olduğu açıktır.

TEORİK YENİLENME VE PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ BU YÖNLÜ ÇÖZÜMÜ KOŞULLAMAMAKTA
Kürt Özgürlük Hareketi olarak demokratik siyasi çözümden yanayız. Her zaman da tercihimiz bu yönlü olmuştur... Kürt Özgürlük Hareketi’nin teorik yenilenmesi ve paradigma değişikliği de bu yönlü çözümü koşullamaktadır. Eğer Kürt sorununun çözüm diyalektiği ve gerekleri yerine getirilmez, bugünkü tutumda ısrar edilir ya da bugünkü tutum farklı biçimde sürdürülmek istenirse Hareketimiz bu durumu değerlendirecek, teorik çizgimiz ve paradigmamız doğrultusunda özgür ve demokratik yaşamı kendi iradesi, gücüyle yeni yol ve yöntemlerle gerçekleştirme yoluna gidecektir.

ULUSLARARASI GÜÇLERE ÇAĞRI

Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi tüm Ortadoğu’yu ve dünyayı da doğrudan etkileyecek karaktere sahiptir. Bu nedenle ilerici demokratik insanlığı ve sorumlu uluslararası güçleri de Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda Kürt halkı ve demokrasi güçlerinin yanında yer almaya çağırıyoruz.”


  http://www.radikal.com.tr/1155092115509211

  YORUMLAR
  (11 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  SÖZÜM GEMEREKLİ KARDEŞİME - m.rozbilen

  Güneydoğuda kalmış,görev yapmış biri olarak söyleyim ki,kürtlerin kendilerinden olmayana saldırdıklarını veya taciz ettiklerine şahit olmadım,duymadım.Ama içanadoluda büyük bir ilimizde, kürt olduğunu anladıkları bakkaldan komşu oldukları halde ekmek bile almayanları gördüm.Ayrıca batıda kürt işçilere linç derecesinde olan sıkça saldırıları saymıyorum.Çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendine denesen iyi olur.Demokratik özerklik ya da yerinden yönetim korkulacak bir sistem değildir.Batıda hemen her ülkede mevcuttur.Bu sistemin ne olduğunu okumanızı tavsiye ederim.

  TALEP EDİLEN HAKLAR TANINMAKLA ÜLKE BÖLÜNMEZ,BATMAZ. - m.rozbilen

  Sizce talep edilen bu haklar çok mu abes? Hiç de değil.Kürtlerin ne pahasına olursa olsun bu taleplerden asla vazgeçmeyeceği ve fiilen de olsa hayata geçireceği bir gerçek.Buna rağmen ayak diretip şiddet uygulamaya çalışmak ise tam bir felaket olur.Türkiye şunu anlamalı: Kürtler asla Türkiyeden ayrılmak veya ayrı bir devlet kurmak peşinde değil.Sadece anadilini her alanda özgürce kullanmak istiyor.Bütün düğüm bunun etrafında düğümlenmektedir.Savaş,şiddet,ölme ve öldürme üzerine kurulu hiç bir çözüm sonuç vemeyeceği gibi sorunu daha da derinleştirecektir.Dün akşam CNN Türkte Şirin Payzın İsveçte CİWAN Haco ile yaptığı bir röportaj izledim. Bir soru üzerine CİWAN HACO anadilini kaçtığı Almanyada özgürce kullanabildiğini söylüyor,Almanya için ölebilirim diyordu.Bunula anadilin önemine değinmek istiyorum.Kürtler için anadilleri varlık nedenidir.Bunu neden anlamıyoruz? Anlamak için daha ne olması gerekir? Kürtler rahat değilse bize de rahat yok demektir.İşi inada veya gurur meselesine indirgemiyelim. Bu haklar tanınmakla ülke batmaz,bölünmez.Esas tehlike tanımamakta.

  yorumcu gemerekli - tolstoyevski

  kürdistan özerk bölgesinde 1. resmi dil kürtçe olacaktır. kimseye de kürtçeyi zorla öğretme gibi bir durumumuz olamaz. resmi kurumlarda sen işini türkçe olarak ücretsiz tercümanla görebileceksin. aynı şekilde batı illerine gelen bir kürde de sen zorla türkçe öğretemezsin, o da resmi işlerini kürtçe olarak ücretsiz tercümanla görebilmeli. kürdistanda talep olursa türkçe eğitim veren devlet okulları olmalı aynısı batı illeri için de geçerli olmalı, batıda talebin olması durumunda kürtçe eğitim veren devlet okulları açılmalı. yani kimse kimseye zorla bir dili öğretmeye kalkmamalı. ama sen kürdistan'da kürtlerle ticaret yapacaksan, esnaflık yapacaksan kusura bakma ama kürtçeyi öğrenmek zorundasın. bir kürt de batıda esnaf olacaksa iş yapacaksa o da kusura bakmasın ama türkçeyi öğrenmek zorundadır. kısacası insanlarla ilişkilerinde karşı tarafın dilini öğrenmek zorundasın; ama devletle olan işinde istediğin dili kullanmakta serbestsin.

  sayın pispor - gemerekli

  Peki ben o dediğin özerk bölgede yaşıyorum. Beni nasıl ikna edeceksiniz özerkliğe ? Kovacakmısınız beni oradan ? Gaziantepi nasıl özerliğe dahil edeceksiniz ? Bahsettiğiniz bölgelerde herkes kürtçe konuşmak zorunda kalacakmı ? Kürt olmadığım için ezilecekmiyim (şimdiden biliyorum cevabı da sen söyle istersen ). Hakkaride sırtından vurulan mühendis sonu yaşamak istemiyorum. Yok eğer öldürüleceksem denilsin ki biz seni öldüreceğiz. Ben kaderime de razıyım. Evet cevap bekliyorum.

  Yapılacak şey - Gılgameş

  Egemen sistemden bir gelmeyeceği belli idi. Şimdi yapılacak şey bir uyanıştır. Türkiye'de yaşayan ve gerçek anlamda demokrasi isteyen her insan yaşanan olayları irdelemeli. Egemen sistemin sığlığını görmeli. Eğer bu olursa önümüzdeki seçimlerde Türkiye'yi bu hale getiren ve AKPCHPMHP tarafından temsil edilen egemen sistem ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Türkiye'nin bu şansı değerlendirmesi gerekiyor. Çocuklarınızın emanet aldığınız yarınlarını heba etmeyin.

  Irkçılık insanlık suçudur. - Su Cemre Sim

  Türk ırkçılığı,Kürt ırkçılığı ile değiştirilmek isteniyor.İkisi de halkımızın düşmanı.İki taraf da emperyalizmin emrinde.Çağdaş demokrasi,hukuk devleti istemek yerine benim ırkçılığım,ümmetçiliğim seninkini döver,deniyor.

  Isin kolay cozumu.. - Volkan1

  Eger gercekten Kurd sorunu cozulmek isteniyorsa ABD deki zenci-beyaz cozumunu ornek alsinlar veya incelesinler derim.1967 lerde Zenciler beyazlarla evlenemiyordu bile.50 yilda ABD sorunu buyuk olcude cozdu.Bugun zenci baskan var (butun zenciler secse bile Obama'yi secmeye yetmezdi oylar,cunku nufusun %30 zenci).Anayasanin ilk maddesi su: dusunce,ifade,basin ve inanc ozgurlugu.Sonucta ortak dil Ingilizce,her toplum istedigi gibi kendi dilini kullanabiliyor.(Egitim dili sade Ingilizce).Bankalarda,mahkemelerde ,secim kartlarinda filan ortak dil haricinde ikinci dil icin parasiz tercuman kullanabiliyorsun.Herkes memnun bu anlayistan.Kimseyi inanci,etnigi,dili,mezhebi,giyinisi vs.ile yargilayamiyorsun (kanunen yasak,bizdeki gibi iktidarin dudagi arasinda degil).Bu dediklerimi soylemek kolayda TR'deki Turk'lerin ve Kurd'lerin soruna demokratik cozum acisindan bakmalari ve demokrasinin citasini cok yukseltmeleri gerekecek.Ortak demokratik bir anayasa cikartamayan bugunku politik ortamda dediklerimi yapabilirler mi acaba?