Kemalist sol parti

Mümtaz Soysal ile Sina Akşin'in önderliğini yaptığı Kemalist çizgide bir parti hazırlıkları son aşamaya geldi.

ANKARA - Mümtaz Soysal ile Sina Akşin'in önderliğini yaptığı Kemalist çizgide bir parti hazırlıkları son aşamaya geldi. Partinin kamuoyuna açıklanan ilk bildirgesinde küresel sömürgeciliğe karşı çıkacağı belirtilerek, "Türkiye'nin, Türkiye'den yönetileceği" vurgulandı.
Bildiri yayımlandı
Solda ve sağda yeni parti arayışları sürerken, ilk adım Prof. Dr. Mümtaz Soysal ile Prof. Dr. Sina Akşin'den geldi. Partinin kuruluş hazırlıkları tamamlamak üzere
olan yeni oluşumçu grup, dün kamuoynuna partinin ilke ve amaçlarını açıklayan bir bildiri yayımladı. Yeni partinin amacı bildiride şu sözlerle ifade edildi: "Devleti küçülterek, Lozan'da elde edilmiş ulusal yargı haklarını geri almaya, ulusal
devleti IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların egemenliği altına sokmaya ve ulusal olmayan programı 'Ulusal Program' olarak dayatmaya yönelik bir dış çullanışa karşı yeni bir milli mücadele ruhuyla siyasal alanda örgütlenmek"
Bildirgede, halk karşıtı politikalarla iç ve dış borça batan ekonominin işgal altında olduğu savunularak, yeni partinin küresel sömürgeleşmeye karşı çıkacağı belirtildi. Avrupa Birliği tam üyeliğinin ulusal hesap sorunu olarak değerlendirildiği bildiride,
"AB, Ege, Kıbrıs ve Güneydoğu sorunlarını kendi istediği biçimde çözmek için adaylık sürecini kullanmakta ısrar ederse tam
üyelik başvurusu geri çekmenin göze alınacağı" belirtildi.
Resmi dilin Türkçe olduğu belirtilen bildirgede Kürtçe dilde yayın yapılabileceği şu ifadelerle yer aldı: "Ulus olarak birlikte yaşamanın temel iletişim aracı olan resmi dilde eğitimi her aşamada bütün vatandaşlara sağlarken, herkese kendi anadilini serbestçe konuşma, kullanma, geliştirme ve o dilde yayın yapma hakkı tanımayı amaçlayan bir parti."
Yeni parti girişiminde Soysal ve Akşin'in yanı sıra, Hüsnü Bozkurt, İsmet İnönü'nün torunu Gülsüm Bilgehan Toker gibi isimler de bulunuyor.