'Kerkük tapuları bizde'

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, Kuzey Irak'ta Musul ve Kerkük'te yağmalanan tapu dairelerindeki tapuların asıllarının kendilerinde olduğunu söyledi.
Haber: ÜMİT KOZAN / Arşivi

ANKARA - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, Kuzey Irak'ta Musul ve Kerkük'te yağmalanan tapu dairelerindeki tapuların asıllarının kendilerinde olduğunu söyledi. Arşiv dairesi başkanlığında 17 ülkenin 14. yüzyıla uzanan tapu kayıtlarının muhafaza edildiğini belirten Adlı, Irak Geçici Yönetimi'nden gelen talep doğrultusunda çalışma başlattıklarını açıkladı.
Arşiv binasında 15 ve 16. yüzyıl kayıtlarını da içeren 350 bin cildi aşkın kayıtın tutulduğunu belirten Adlı, "Irak'ta yeni anayasal çalışmalar var. Mülkiyetle ilgili olaylarda yasal düzenlemeler çerçevesinde gündeme getirilip ele alınacaktır. Hangi amaç ve anlamda gündeme gelecekse biz o anlamda destek vereceğiz" diye konuştu.
Adlı'nın verdiği bilgiye göre 1460 yılından beri tutulan Osmanlı kayıtları,
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi'nde, Merkez Bankası'ndaki gibi sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor. Çift çelik kapılı arşivlere ancak dört kişinin gözetiminde giriliyor.
'Bosna kayıtları da istendi'
Mahkemeler, kamu kurumları ve vatandaşların isteği üzerine yılda 150 bin civarında tapu belgesini Osmanlıcadan Türkçeye çevirerek isteklilere yardımcı olduklarını belirten Adlı, "Bunun başka bir örneğini Bosna-Hersek savaşından sonra yaşadık. Mülkiyet kayıtlarının saklandığı Şarkiyat Enstitüleri bombardımanla yok olmuştu. Bize başvurdular, Bosna-Hersek ile ilgili elimizdeki bilgi ve kayıtları mikro film olarak kendilerine teslim ettik. Aynı şekilde Makedonya ile ilgili de çalışmamız oldu" dedi.