KESK davası beraatla bitti

KESK idarecilerine 'iş bırakma kararı almak'tan açılan dava beraatla bitti. Gerekçe: Sendikaların siyasal, sosyal görüş açıklama ve eleştiri hakları var.
Haber: DEMET BİLGE / Arşivi

İSTANBUL - Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi, AB İlerleme Raporu'nda da altı çizilen 'temel hak ve özgürlüklerin kullanılması'yla ilgili önemli bir karar verdi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) yöneticileri hakkında 'iş bırakma kararı aldıkları' için açılan davada, mahkeme, sendikaların siyasi ve sosyal görüş açıklama hakkı olduğu gerekçesiyle beraat kararı verdi.
KESK'in 27 Mart 2003 günü 'Irak'taki savaşı' ve 2003 yılı mali bütçesini, 11 Aralık 2003'te ise 'Kamu Yönetimi Temel Yasası'nı protesto için yaptığı iş bırakma eylemi mahkemelik olmuştu. Bu iki eylem nedeniyle KESK Başkanı Sami Evren'le birlikte yedi yönetim kurulu üyesi hakkında 'memurun iş bırakmasını' düzenleyen TCK 236 uyarınca 1 ile 3 yıl arasında hapis ve memuriyetten çıkarma cezası istemiyle iki ayrı dava açılmıştı.
Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda dün karar çıktı. Savcı KESK'in bir kitle örgütü olduğunu belirterek, siyasi ve sosyal açıdan görüş açıklama ve eleştiri yapma hakkının bulunduğunu vurguladı. İş bırakmanın da bu tür eylemler olduğuna değinen savcı, tüm sanıkların beraatini istedi. Mahkeme de savcının görüşüne uyarak, yedi yöneticinin beraatine hükmetti.
Altındere: Örnek teşkil edecek
KESK Hukuk Danışmanı Murat Altındere, kararın AB sürecinde önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Mevcut düzenleme kamu çalışanlarının geçici de olsa iş bırakmasını ağır yaptırımlarla cezalandırıyor. Mahkeme, eylemleri demokratik görüş açıklama ve eleştiri olarak tanımladı. Mahkeme bu kararı verirken AB uyum sürecinde yapılan değişiklik sonrasında iç hukukta bağlayıcı hükümler haline gelen uluslararası sözleşmelere atıf yaptı ve bu temel hak ve özgürlükler bağlamında hüküm kurdu. Karar diğer davalar için emsal teşkil edecek."