Kâğıt üstünde değil uygulamada eşitlik

Yarın Meclis'te
AKP'nin kadın lehine olan pozitif ayrımcılığı içinden çıkardığı Anayasa paketi yarın Meclis'te. CHP, devletin kadın-erkek eşitliği için önlem almasını öngören maddenin tekrar pakete girmesi için önerge verecek.
'Haklarımızı kullanamıyoruz'
Anayasa'da kadın-erkek eşitliğinin zaten belirtildiğini söyleyen CHP'li Oya Araslı, "Ancak bu, kadının sorununu çözmüyor. Biz, hak eşitliğinde değiliz. Hakların fiilen kullanılmasında sorunlar yaşıyoruz" dedi.
'Kadınlara müjde verelim'
CHP'li Gaye Erbatur da, "Tek bir cümleyle uluslararası sözleşmelere uyacağız" diye konuştu. CHP Kadın Kolları Başkanı Güldal Okuducu ise AKP'lilere seslendi: "Haydi, kadınlarımıza müjdeyi verelim."

ANKARA - CHP'li kadın milletvekilleri, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Anayasa değişikliği paketindeki kadın-erkek eşitliğini düzenleyen ve kadınlar lehine pozitif ayrımcılıktan vazgeçilen maddeyi yetersiz buldu. CHP'li milletvekilleri Meclis'te, AKP'lileri, 'kâğıt üzerinde kalan kadın-erkek eşitliğini yaşamın her alanında sağlamak' için verecekleri önergeye destek olmaya çağırdı.
CHP'li Güldal Okuducu, Gaye Erbatur, Oya Araslı ve Gülsüm Bilgehan Toker, dün konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Anayasa'daki kadın ve erkeğin eşitliğinin yıllardır kâğıt üzerinde kaldığını belirten Araslı, şunları söyledi:
Araslı: Kadınlar geride
"Haklarından yararlanma bakımından kadınlar, erkeklerden hep bir-iki adım geride kalmıştır. Töre cinayetleri buna örnek. Ailesinin uygun görmediği bir erkekle evlenen bir kadının sonu pek çok yerde ölümdür. Ama ailesinin uygun görmediği bir kadınla evlenen erkek için böyle bir durum geçerli değil.
Bir işe, aynı niteliklere sahip bir erkekle kadın başvurduğu zaman çoğu kez şu söylenir: 'Kadın doğum yapar, işe devam edemez. O zaman erkeği alalım.' Kadınlar yıllardan beri hep seçerler, ama bir türlü Meclis'te toplumdaki oranlarına uygun biçimde temsil edilemezler."
Araslı, Anayasa değişikliği paketinin toplumun beklentilerini ve çağdaş demokrasinin gereklerini karşılayacak nitelikte olmadığını ileri sürdü. Araslı, şöyle devam etti:
"Kadın ve erkek eşit haklara sahip. Anayasa'nın 10 ve 12. maddeleri böyle diyor. Ancak bu, sorunu çözmeye yetmiyor. Biz, hak eşitliğinde değiliz. Hakların fiilen kullanılmasında sorun yaşıyoruz. Buna çözüm arıyoruz. Getirilen düzenleme, eşitliğin fiilen yaşama geçirilmesi için gerekli önemleri almakla devleti yükümlü kılıyor. Bu, AB normlarına ve altında imzamız olan uluslararası anlaşmalara uygunluk açısından ileride birtakım tartışmalara yol açabilecek.
Çünkü, o normlarda ve anlaşmalarda bu eşitliği sağlamak için alınması gereken birtakım özel geçici önlemler de var. Ola ki bir gün erkekler de böyle bir sıkıntı çekebilir, bunu önleyebilmek için biz kadın-erkek eşitliği değil de cinslerarası eşitlik gibi terimler kullanıyoruz."
Araslı, Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında, "Devlet kadın erkek eşitliğini sağlamak için önlem almak zorundadır" hükmüne, "Bu önlemler ayrım ve imtiyaz sayılmaz" cümlesinin eklenmesi için önerge vereceklerini belirtti.
AKP'lilere çağrı
Okuducu da, değişikliği yeterli bulmadıklarını söyledi. Bu adımı daha ileriye taşımak için önerge vereceklerini belirten Okuducu, AB Temel Haklar Şartı'nın yeterli ölçüde temsil edilemeyen cinsiyetin lehine belirli avantajların kabul edilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağını düzenlediğini anımsattı.
Basındaki haberlerden AKP'li kadın milletvekillerinin sürece ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını öğrendiklerini belirten CHP'li Güldal Okuducu, şu çağrıda bulundu:
"CHP olarak, AKP'li kadın ve erkek milletvekillerimizin bu konuda vicdani sorumluluk ve ülke sevgisiyle hareket edeceklerine yürekten inanıyoruz, Türk kadınlarının parlamentodan bekledikleri müjdeyi kendilerine vermekte tutucu davranmayacağını umut ediyoruz."
Düzenleme ne diyor?
10 maddelik Anayasa değişikliği paketinde bürokratların ilk önerdiği düzenleme, kadın-erkek eşitliğinde kadınların lehine pozitif ayrımcılık yapılmasına yer veriyordu. Ancak, AKP'liler düzenlemeden pozitif ayrımcılığı çıkardı ve düzenleme son olarak şu hale getirildi: "Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet, kadınların ve erkeklerin eşitliğinin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür."