Kıbrıs şartı Ankara'nın hayallerini kırdı

AB Komisyonu'nun Türkiye ilerleme raporunda Gümrük Birliği'ni Kıbrıs'ı da kapsayacak şekilde genişletecek ek protokolün Türkiye tarafından imzalanmadıkça ilgili 8 başlığın hiç açılmayacağını duyurması, Ankara'da 'hayal kırıklığı' yarattı.

ANKARA - AB Komisyonu'nun Türkiye ilerleme raporunda Gümrük Birliği'ni Kıbrıs'ı da kapsayacak şekilde genişletecek ek protokolün Türkiye tarafından imzalanmadıkça ilgili 8 başlığın hiç açılmayacağını duyurması, Ankara'da 'hayal kırıklığı' yarattı. Dışişleri Bakanlığı'nın raporla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeye yer vermesi dikkat çekti:

"Köklü bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini bazı üye ülkelerdeki siyasi liderlerin tercihleri doğrultusunda şekillendirmek veya ek protokolün uygulanmasına indirgemek Avrupa'nın kendi geleceği ile ilgili verceği kararlar açısından düşündürücü olacaktır."

Raporun yayınlanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıldıktan sonra hem rapora Ankara'nın bakışını ortaya koyan hem de Avrupa'ya 'ciddi uyarılarda' bulunulan bir açıklama yapılması kararlaştırıldı. Değerlendirilmelerde "Ek protokolün Türkiye'nin önüne koşul gibi sunulması derin hayal kırıklığı kaynağı olmuştur" denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'nın rapora bakışı şöyle özetlendi:

Hedef tam üyelik: Türkiye tam üyelik hedefine bağlıdır. Bu hedef, reformların etkin bir şekilde uygulanmasına olan bağlılığımızı artırmaktadır. Ülkemizi demokrasi ve insan hakları alanında en üst düzeylere yükseltene kadar reformlara devam etmeye kararlıyız.

Görüşmeye devam: Raporda yer verilen ve olumsuz olarak değerlendirilebilecek hususların amacı, üzerinde durulması gereken ve çalışmaların odaklanması beklenen alanların tespiti olarak yorumlanmalıdır. Raporun hemfikir olmadığımız yanları vardır. Bu hususlara ilişkin komisyona görüşlerimiz iletilecektir.

Nispi yavaşlama doğal: Türkiye, AB müktesebatına uyum açısından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerinin bilincindedir. Son aylarda seçim sürecine bağlı olarak reform sürecinde yaşanan nispi yavaşlama her ülkede rastlanabilecek bir durumdur. Unutulmaması gereken önemli bir husus reformların sadece mevzuat değişikliğinden ibaret olmadığıdır. Yaşadığımız bu son dönemde uygulama alanında önemli mesafeler katedilmiştir.

Çalışmalara devam: Bilindiği gibi yüce meclisimiz yeni dönem çalışmalarına başlayalı ancak üç hafta olmuştur. Reformlar açısından yapılacak olan çalışmalara ilişkin hazırlıklar meclisimize peyderpey sunulmaya başlanmıştır.

Memnuniyet de var: AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin ahdi yükümlülüklerini kayda geçirmiş olması ve bugüne değin vurgulayageldiğimiz, ülkemizin üyeliğinin AB açısından arzettiği stratejik öneme yapılan atıflar memnuniyet vericidir.

AB'ye inanç: AB'li dostlarımızın önümüze süreçle ilgisi olmayan engeller çıkartılmaması yönünde kuvvetli bir irade sergileyecekleri yüönündeki inancımız tamdır. AB'nin müzakere sürecimizde Türkiye'nin kendi geleceği açısından yapacağı katkıların daha çok bilincine varacağına ve ilişkilerimizin bundan sonraki seyrinin bu bilinç doğrultusunda şekilleneceğine inanıyoruz. (Radikal)