Kılıçdaroğlu Şaban Dişli için ifade verdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yapılan suç duyurusu üzerine, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca AK Parti milletvekili Şaban Dişli hakkında başlatılan işlemler kapsamında "müşteki" sıfatıyla ifadesine başvuruldu


Kılıçdaroğlu ile Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek tarafından AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla yapılan suç duyurusu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı.
Suç duyurusunu işleme koyan savcılık yetkilileri, milletvekili Dişli ve belediye görevlisi Öndeş hakkındaki soruşturma prosedürlerinin farklı olması nedeniyle dosyalarını ayırdı.
Suç duyurusunda bulunanlardan biri olan Kılıçdaroğlu’nun ifadesinin alınması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazıldığı ancak İstanbul’da bulunan Kılıçdaroğlu’nun bizzat adliyeye giderek "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.
Savcılık yetkililerinin, toplanması gereken belgeler varsa bunlar temin edildikten ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra hazırlanan dosyayı ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi, TBMM Başkanlığı’na iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na göndereceği bildirildi.

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ
Suç duyurusu dilekçesinde, Akademi Ofset A.Ş. adına Mehmet Karasu ile Şaban Dişli düzenlenen 31 Ağustos 2006 tarihli sözleşmede, Silivri ilçesi 79 ada 6,7 ve 8 No’lu parsellerin, Akademi Ofset A.Ş. tarafından kısmen özkaynak, kısmen de banka kredisi ile alınıp, ticari tarama ve imar değişiklikleri yapıldıktan sonra 8 milyon 600 dolara satılacağı ve satış bedeli üzerinden, Şaban Dişli’nin şahsına veya işaret edeceği özel veya tüzel kişiye brüt 1 milyon dolar ödeneceğinin taahhüt ve kabul edildiği savunuluyor.
E-5 Ana Karayolunun kenarında bulunan arsanın, sözleşme tarihinden sonra, düşük yoğunluklu imarlı olarak satın alındığı ileri sürülen dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Nisan 2007 tarihli kararı ile imar planı değişikliği yapıldığı ve söz konusu parsellerin de yer aldığı bölgenin ticaret alanına alındığı, otopark alanının emsale dahil olmaktan çıkarıldığı, ticaret alanlarında ise yapı boyutlarının tümüyle serbest bırakıldığı öne sürülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gereği için Silivri Belediyesi’ne gönderilen imar planı değişikliğinin, Silivri Belediye Meclisi’nin 11 Mayıs 2007 tarihli kararıyla aynen kabul edildiği anımsatılan suç duyurusu dilekçesinde, şunlar kaydediliyor:
"Sözleşmenin yapıldığı 31 Ağustos 2008 tarihinde; satılması öngörülen söz konusu arsanın ticari tarama ve imar değişiklikleri henüz yapılmamıştır. Böyle bir durum, anılan sözleşme ile brüt 1 milyon doların ödenmesi karşılığında henüz yapılmayan işlerin, diğer bir anlatımla arsanın ticari tarama ve imar değişikliklerinin yapılmasının taahhüt edilmiş olduğunun açık bir göstergesidir. Bu sözleşmenin ortaya koyduğu diğer bir önemli husus da alış ve satış bedelleri arasındaki ’farkı’, yani ’rantı’ yaratacak olan nedenin, ’ticari tarama ve imar değişikliklerinin yapılması’dır.
Bu değişiklik sonucunda, en başta menfaat temin edecek kişinin de kendisine veya işaret edeceği özel veya tüzel kişiliğe, brüt 1 milyon dolar ödenmesi peşinen kabul ve taahhüt olunan Şaban Dişli olduğu kuşkusuzdur."(aa)