Kim gönüllü olmak ister?

Trafikten itfaiyeye, yaşlılara yardımdan başıboş hayvanlarla ilgilenmeye kadar belediye ve il özel idaresinin tüm hizmetlerinde gönüllü çalışılabilecek.

ANKARA - Vatandaşlar, trafikten itfaiyeye, yaşlı ve kimsesizlere yardımdan başıboş hayvanlara kadar her konuda belediye ve il özel idarelerinin verdiği tüm hizmetlere 'gönüllü' olarak katılabilecek.
İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği', Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre vatandaşlar, trafikten itfaiyeye, yaşlı ve kimsesizlere yardımdan başıboş hayvanlarla ilgili çalışmalara kadar, belediye ve il özel idarelerinin yürüttüğü her türlü hizmete 'gönüllü" olarak katılabilecek. Yönetmelikle gönüllü çalıştırabilecek alanlar şöyle belirlendi:

 • Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetler,
 • Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri,
 • Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri,
 • Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleriyle ilgili katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik hizmetler,
 • Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetler,
 • Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,
 • Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,
 • Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının korunması hizmetleri.
  Yönetmeliğe göre, gönüllülerin reşit olması gerekiyor, ancak 12 yaşın üstündekiler de yasal temsilcilerinin izniyle 'gönüllü' olabilecek. Ayrıca, tüzelkişilerin gönüllü katılımı için yetkili organlarında karar alınmış olması isteniyor. Gönüllü adaylarının sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması ve gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu bulunması gerekiyor. Yabancı uyruklular da gönüllü olarak çalışabilecek.
  Gönüllüler, çalışacakları alanları belirterek ilgili il özel idaresi veya belediyeye başvuracak. Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili birimin gözetim ve bilgisi dahilinde sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde çalışacak. Verilecek 'gönüllü kimlik kartı'nda gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, TC kimlik numarası ve görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer alacak.
  İl özel idaresi ve belediye gönüllülere gerekli kıyafet, araç-gereç, mekân sağlayabilecek ve eleman tahsis edebilecek. Faaliyet bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilecek. Gönüllülerin katılımıyla yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk, il özel idaresi ve belediyeye ait olacak.


  • http://www.radikal.com.tr/7596867596860

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.