'Kımıl' masum çıktı!

Tarım Bakanlığı'nda süne ve kımıl zararlılarıyla mücadeleye yönelik ilaç alımı ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma, 25 günle af kapsamına girdi.
Haber: KEMAL GÖKTAŞ / Arşivi

ANKARA - Tarım Bakanlığı'nda süne ve kımıl zararlılarıyla mücadeleye yönelik ilaç alımı ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma, 25 günle af kapsamına girdi. Buna rağmen sekiz bürokrat hakkında, Hazine'yi zarara uğrattıkları gerekçesiyle alacak davası açıldı.
Bakanlıkta halen Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Rıza Rençberoğlu'nun da aralarında olduğu sekiz bürokratın ilaç alımı ihalesinde usulsüzlük yaptığı ihbar edildi. Konuyla ilgili soruşturma yürüten Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri,
İhtiyaç Komisyonu'nu oluşturan sekiz bürokrat için şu suçlamada bulundu:
"Sanıklar 1997-1999 arasında gerekli araştırmayı yapmayıp süne ve kımıl mücadelesinde kullanılmak üzere 9 bin litre deltametrin isimli ilacın alınmasına ve bunun sonucunda ancak 617 litresinin kullanılarak stoklarda ihtiyaç fazlası ilaç bulundurmak suretiyle 68 milyar 913 milyon lira Hazine zararına neden olmuşlardır."
Teftiş Kurulu'nun bu tespiti üzerine Tarım Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, Celal Özcan (Eski Koruma ve Kontrol Genel Müdürü), Yusuf Salcan (genel müdür yardımcısı), Rıza Rençberoğlu (O dönemde daire başkanı), Hilmi Örün (şube müdürü), Vural Sağ (şube müdürü), Halil Özcan (mühendis), Hüseyin Aydınoğlu (daire başkanı), Talat Doğan (şube müdürü) için soruşturma izni verdi.
Görevi ihmal af kapsamında
Ancak sekiz bürokrat buna Danıştay 2. Dairesi'nde itiraz etti. Danıştay, bürokratların suçlarının TCK'nın 240. maddesinde düzenlenen 'görevi kötüye kullanmak' değil, 230. maddesinde düzenlenen 'görevi ihmal etmek' olduğuna karar verdi. Danıştay'ın suçu bu şekilde tespit etmesi, konunun Şartla Tahliye Yasası kapsamına girmesine neden oldu. 240. madde af kapsamı dışındayken, 230. madde yasa kapsamına alınmıştı.
Ancak yine de alacak davasının önü kapanmadı.
Tarım Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, sekiz bürokrat hakkında, Hazine'nin uğratıldığı zararın faiziyle birlikte 150 milyar lira olduğu gerekçesiyle alacak davası açtı.
Bu arada iddiaların arkası kesilmedi. Yolsuzluk iddialarının iletildiği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, bu konuda bir yazıyı 10 Nisan'da Başbakanlığa gönderdi. Başbakanlık Teftiş Kurulu da dosyayı 3 Mayıs'ta Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu'na gönderdi. Bu iddialar halen Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda inceleniyor.


    ETİKETLER:

    Ankara