Kira kefiline müjde

Yargıtay, bir yıllık kira sözleşmesi bittiğinde kefilin sorumluluğunun da sona ereceğine karar verdi. Yenilenen sözleşmelerde ev sahibi artık kefile gidemeyecek.

ANKARA - Kredi kartı kefillerini sevindiren Yargıtay, kiracılara kefil olanların yüzünü de güldürdü. 13. Hukuk Dairesi, bir yıllık kira sözleşmesinde kefilin sorumluluğunun, yıl sonunda bittiğini belirtti.
Ev sahibi, altı aylık kira bedelini ödemeden kaçıp giden kiracıdan tahsil edemediği alacağı için kefil hakkında dava açtı. Ev sahibinin, kiranın yanı sıra boya badana giderleri ile biriken elektrik ve su parasının da ödenmesi yönündeki talebini kabul etmeyen ve icralık olan kefilin itirazı, yerel mahkemede reddedildi. Mahkeme, kefilin itirazını iptal ederek, talep edilen alacağın yanı sıra kefilin yüzde 40 tutarında icra inkâr tazminatı ödemesini de kararlaştırdı.
Kefilin temyizi üzerine konu bu kez 13. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi. Tarafların imzaladığı kira sözleşmesinin bir yıl süreli olduğuna dikkat çekilen daire kararında, kefilin 'ortak zincirleme kefil borçlu' olarak sözleşmeye imza attığı saptaması da yapıldı. Sözleşmenin geçerliliğinin 10 Nisan 1997'de bittiğini, alacak davasının ise 1998 yılı ekim, kasım, aralık ayları ile 1999'un ocak, şubat ve mart ayları kira bedellerini kapsadığı belirtilen ve oybirliğiyle alınan karar şöyle:
'Sorumluluk belli olmalı'
"Davalı kefilin sorumluluğu, kira sözleşmesinde yazılı bir yıllık süreyle sınırlıdır. Bu süre sona erdikten sonra kefilin davacıya karşı sorumluluğundan söz edilemez. Öte yandan Borçlar Yasası'nın 484. maddesi hükmü uyarınca kefilin sorumlu olacağı miktarın belli ve muayyen olması gerekir. Oysa ki davada talep edilen boya, badana, elektrik ve su bedelleri, kefalet hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihte belli olmadığı gibi, sözleşmede bu hasarların belli bir miktarından davalının sorumluluğuna
ilişkin bir kayıt da bulunmamaktadır. Bu halde kefil olan davalının elektrik, su ve boya-badana bedellerinden de davalının sorumlu olmasına hukuken olanak yoktur." (anka)