Kitle örgütleri "barış" dedi

Düzenledikleri miting valilik tarafından yasaklanan demokratik kitle örgütü temsilcileri, 1 Eylül Dünya Barış Günü için Ankara Kızılay Meydanı'nda bildiri dağıttı

Bazı sendika ve demokratik kitle kuruluşlarının temsilcileri, 1 Eylül Dünya
Barış Günü dolayısıyla Kızılay'da "Barış İçin Elele" adlı bildiriyi dağıttılar. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) temsilcileri, öğle saatlerinde Güvenpark'ta toplandılar. Bu kuruluşların ortaklaşa hazırladığı ve "Barış İçin Elele" adını taşıyan basın bildirisini, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Enver Öktem okudu. Öktem, barışın, "iyiyi, güzeli, insanca yaşamayı savunanların çığlığından doğduğunu" kaydetti. Dünyanın bir çok yerinde devam eden savaşların, insanları açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiğini bildiren Öktem, farklı etnik köken ve inançları bünyesinde barındıran Türkiye'de de yıllarca "önyargı ve gerilim siyaseti izlendiğini" öne sürdü. Öktem'in okuduğu basın bildirisinde özetle şu görüşlere yer verildi:
"Bu ülkenin ihtiyacı, Anayasasıyla, yasalarıyla, uygulamalarıyla demokratik,
özgürlükçü, çoğulcu bir düzenlemedir. Çok kimlikli, çok inançlı ve çok kültürlü bir toplumun ihtiyaçları böylesi bir düzenlemeyle karşılanabilir. İşte böylesi bir düzenlemeyle Kürt sorununda çözüme gidilebilir. Barış,demokrasi ve bağımsızlık mücadelesi, emek mücadelesinin ayrılmaz bir
parçasıdır. Barışın, demokrasinin ve insan haklarının yerleşmediği hiçbir ülkede emekçilerin kazanımlarının korunması, hak ve özgürlüklerin kazanılması olanaklı değildir. İşte bu yüzden verdiğimiz emek mücadelesini, barış, insan hakları, bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesiyle birlikte yürütmek
zorundayız."