Kıyıda 'bedelsiz kamulaştırma' bitti

Yargıtay, kıyı çizgisi içinde kalan tapuların iptaliyle ilgili olarak içtihat değiştirecek bir karar aldı ve 'devletin saygınlığının zedelenmemesi için' bu şekilde tapuları iptal edilenlere tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

ANKARA - Yargıtay, kıyı çizgisi içinde kalan tapuların iptaliyle ilgili olarak içtihat değiştirecek bir karar aldı ve 'devletin saygınlığının zedelenmemesi için' bu şekilde tapuları iptal edilenlere tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ancak Yargıtay kararında, bu gibi durumlarda tapu iptalinin 'yasal', tazminatınsa sadece hak dengesini sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı; ödenecek paranın arazi bedeli kadar olmasına gerek olmadığını hatırlattı.
'Türkiye'de kıyılar kamunun malıdır' diyen yasaya rağmen kıyı çizgisi içinde tapu verilenlere tazminat yolunu açan dava, Rizeli bir vatandaşın başvurusuyla Yargıtay gündemine gelmişti. Ferhat Galipoğlu'nun Rize'nin Pazar ilçesindeki 6 parsel toprağının bir kısmının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı belirlendi, Galipoğlu'nun devletten aldığı tapu iptal edildi. Galipoğlu, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
Mahkeme, Galipoğlu'nun talebinin reddine karar verdi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ise tapu iptalinin Anayasa'nın 43. maddesine uygun olduğuna dikkat çekti ve yerel mahkemenin kararını onadı ancak "Davalı tapu kaydının iptalinden dolayı ancak tazminat talebinde bulunabilir" dedi. Yargıtay, böylece kıyı tapusu iptal edilenlerin tazminat talebinde bulunmasının önünü açmış oldu. Kararda "Tazminatın nedeni yasadışı bir işlemden değil, hak dengesinin sağlanmasından kaynaklandığından, taşınmazın tam değerini karşılaması da gerekli değildir" denildi.
Tapuları kıyı kanunu gereği bedel ödenmeksizin iptal edilenler, Türkiye aleyhine AİHM'ye dava açmaya başlamıştı. AİHM ise dava açanların makul bir miktar ödenmeksizin mülkten yoksun bırakılmalarının 'aşırı bir müdahale' oluşturduğuna belirterek tazminat ödenmesi gerektiğine karar vermişti.
AİHM tazminatları önlendi
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi son kararıyla benzer davalarda AİHM'nin Türkiye'yi mahkûm etmesi önlenmiş oldu. AİHM 14 Şubat 2007'de Hatay Samandağ'da arazileri kıyı kenar çizgisi nedeniyle 'bedelsiz kamulaştırılan' iki vatandaşa toplam 26 bin avro tazminat ödenmesini istemişti. (anka, Radikal)