Kızılay artık kayyuma teslim

Bakanlar Kurulu, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun 'Trilyonlarca liralık usulsüzlük' tespit ettiği Kızılay'da yönetimi görevden aldı. Kızılay'ı artık bir kayyum heyeti yönetecek.

ANKARA - Kızılay Derneği yönetimi, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun raporu doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alındı. Yönetim 'kayyum'a devredildi. Geçici kurullar oluşturulan Kızılay'da geçiş sürecinde genel başkanlığı Talat Yılmaz yürütecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kızılay Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerinin görevlerine son verildi ve geçici kurullar oluşturuldu. Kurullar ve üyeleri şöyle:
Genel Merkez Kurulu: Talat Yılmaz, Baki Onurlubaş, Halime Nuray Turcan, Enver Yücel, Sadettin Saran, Tekin Küçükali, Ataman Yalgın, Mehmet Tunç Çapa, Ahmet Derya Bahadırlı, Tevfik Belgen, Nihat Adıgüzel, A. Ruşen Çetin, Celalettin Çağlar, Opr. Dr. Haldun Ertürk, Doç. Dr. Zehra Toska, Doç. Dr. Işıl Baş, Sare Çiğdem Özgür, Sirel Atay, Ahmet Lütfi Akar, Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu, Mahmut Özbay, Heybet Terece, Mihmail Mangan, Hikmet Uzun, Muzaffer Komit, Burhan Külünk, Dr. Mehmet Muzaffer Karadede, Metin Altuğ, H. Hakkı Özsoy ve Durmuş Yılmaz.
Yeni yönetim kurulu
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan: Talat Yılmaz, Genel
Başkanvekilleri: Baki Onurlubaş ve Sadettin Saran,
Genel Sekreter: Halime Nuray Turcan,
Üyeler: Tekin Küçükali, Heybet Terece ve Ataman Yalgın,
Genel Merkez Denetçiler Kurulu, Kurul Başkanı: Prof. Dr. Şakir Akça,
Üyeler: Halil Yılmaz, Raci Ün, Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan, Doç. Dr. Mehmet Kaan Kırali.
TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun raporunda Kızılay yönetimi için alım-satım ihalelerinde usulsüzlük, personel alımında kayırmacılık, gayrimenkullerin değerlendirilmesinde savurganlık suçlamalarına yer verildi. Komisyon, 1998-2003 dönemindeki yolsuzluk faturasının trilyonları bulduğu sonucuna vardı. Raporun en çarpıcı bölümünü Kızılay yöneticilerinin
kurumun olanaklarıyla yargıyı etkiledikleri iddiası oluşturdu.