Kızılay'da varsa hasta yakınlarından kan istenmeyecek

ANKARA - Kızılay’ın kan stoklarını imha etmek zorunda kalması Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bundan sonra kan telebinde öncelik Kızılay’da olacak. Hasta yakınlarından ancak Kızılay’dan temin edilememesi durumunda kan istenebilecek.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, yayınladığı genelgede, daha önce  “Hastanelerin ’Kan ve Kan Bileşenlerinin Temini’ protokolünün gereğini yerine getirerek ihtiyaç  duyulan kanı öncelikle Kızılay’dan temin etmeleri gerektiği”nin bildirildiğini hatırlattı. Ancak Türk Kızılay’ından Bakanlığa, “Hastanelerce replasman kan alımına  devam edildiği için Kızılay’ın kan stoklarının imha edildiği” yönünde geri  bildirimler yapıldığını kaydeden Tosun, şunlara dikkati çekti: “Kanın doğrudan hasta yakınından talep edilmemesi gerekmektedir. Ancak ilgili Kızılay kan biriminden, ihtiyaç bulunan kanın temin edilememesi durumunda hastane kan merkezleri kan alabileceklerdir.” (Radikal)